331489378 144705078501645 8280033729220099005 n

Marta mēnesis ir sācies ar garīgi stiprinošu un iedvesmojošu Iekšējās lūgšanas skolas nodarbību, ko vadīja priesteris Daumants Abrickis no Aglonas.

 

003 DDMD 2023 PL 1

003 DDMD 2023 PL 2

 

Jesus

Pilnas atlaidas visās gavēņa piektdienās par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā (Enchiridion Indulgentiarum, 55., 56. lpp.).

LŪGŠANA
KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ
(Pēc sv. Komūnijas)

Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

 

Pelnu tresdiena 2023 res

Visiem kristiešiem, katram savā veidā, Dieva likums uzliek pienākumu gandarīt; bet lai visi savienotos zināmā kopējā gandarījumā, tiek priekšrakstītas gandares dienas, kurās kristiešiem vajag:
     1*   īpašā veidā nodoties lūgšanai;
     2*   darīt dievbijības un tuvākmīlestības darbus;
     3*   uzņemties pašuzupurēšanos, sevišķi pildot savus personīgos pienākumus;
     4*   un it īpaši, saskaņā ar sekojošo kanonu priekšrakstiem, ievērojot gavēni un atturību. (Kan.1249)

Atturēšanās no gaļas ēdieniem un gavēnis noteikts Pelnu dienā (Kan. 1251), tāpat šajā dienā iespējams iegūt pilnas atlaidas par Krustaceļa dievbijīgu nostaigāšanu (šogad notiek ticīgiem atrodoties savās vietās solos) un meditācijām.

Tāpēc aicinām ikvienu ņemt dalību Pelnu dienas dievkalpojumos un savu iespēju robežās ieturēt stingru gavēni. Baznīcā pastāv sens ieradums Pelnu dienā un Lielajā Piektdienā gavēt ar maizi un ūdeni.

 

KL 03.2022 1 R6 page 0001 1

Daugavpils Dievmātes draudzē Lielā gavēņa laikā sākot ar 2023. gada 1. martu sešus trešdienu vakarus pēc kārtas notiks iekšējās jeb klusās lūgšanas skola latviešu valodā. Sešu nodarbību ciklā aicināts piedalīties ikviens, kurš sirdī sajūt ilgas pēc iekšējās jeb klusās lūgšanas un kurš ir gatavs izbrīvēt laiku, lai apmeklētu visas nodarbības un praktizētu iekšējo lūgšanu ikdienā.

Par iekšējās lūgšanas nozīmi Sv.Terēze no Jēzus ir rakstījusi: “Tiem, kuri veic iekšējo lūgšanu, es ieteiktu, īpaši sākumā, meklēt draudzīgus kontaktus ar tiem, kuri tāpat praktizē iekšējo lūgšanu. Lai palīdzētu paklupt, man bija daudz draugu, bet lai pieceltos – es paliku pilnīgi viena.”

Iekšējās lūgšanas skolas nodarbības Daugavpils Dievmātes draudzē vadīs priesteris Daumants Abrickis no Aglonas. Skolas nodarbību pamatā ir Romas katoļu Baznīcas un Karmela svēto mācība par iekšējo lūgšanu. Nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt iekšējās lūgšanas pamatus un iepazīt tās praksi, lūgties vienam par otru, dalīties ar lūgšanā piedzīvoto prieku un grūtībām, atbalstīt vienam otru ceļā uz svētumu. Savukārt starp kopīgajām iknedēļas tikšanās reizēm dalībnieki ir aicināti praktizēt iekšējo lūgšanu individuāli ikdienā savās mājās.

Nodarbības Daugavpils Dievmātes draudzē notiks 2023. gada 1., 8., 15., 22., 29. martā un 5. aprīlī no plkst. 18.30 līdz 21.00. Vakars sāksies ar dalībnieku sadraudzību, kam sekos priestera Daumanta Abricka uzruna par iekšējo lūgšanu. Pēc tam būs laiks iekšējās lūgšanas praktizēšanai, un noslēgumā – atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Nodarbību tēmas:
   •   Kas ir iekšējā lūgšana? Ko par lūgšanu saka Sv. Raksti?
   •   Kā uzsākt iekšējo lūgšanu?
   •   Kā Dievs mūs pārveido?
   •   Ticības nozīme lūgšanā.
   •   Svētā Gara darbība lūgšanā.
   •   Kā turpināt iekšējo lūgšanu?

Uz nodarbībām līdzi ieteicams ņemt:
   •   Svētos Rakstus vai “Mieram Tuvu”;
   •   pierakstu burtnīcu, rakstāmrīkus.

Līdzdalības ieteicamais ziedojums no 30 EUR vienai personai par visu nodarbību ciklu.

Skolas dalībnieki apņemas:
   •   apmeklēt noteiktajā laikā visas sešas nodarbības,
   •   ikdienā praktizēt iekšējo lūgšanu mājās starp kopīgajām tikšanās reizēm.

Pieteikšanās Iekšējās lūgšanas skolai notiek līdz Pelnu dienai, 2023. gada 22. februārim, elektroniski aizpildot anketu vai klātienē pie Daugavpils Dievmātes draudzes prāvesta Bernarda Vagaļa (mob. +371 28377893).

 

306613282 1908463326031052 6416386577156931497 n

19 февраля (воскресенье) – ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

   в 15.00 – св.Месса на русском языке
   в 16.00 – встреча с о.Мартыньшом 

Тема: "Духовное безразличие на пути к святости" Часть 3.

Контакное лицо “Pro Sanctitate”: Виктор, м.т.29532316

 

Gimenu tik.

22 января (воскресенье) в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а) состоялась встреча с с ассоциированным профессором RARZI с.Софией. Тема: «Духовная нищета. Познание себя».

 

audio ic3- Audio