c19 L 420

21. oktobrī pl.14.30 notika Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu padomes attālinātā sēde, kurā tika izskaidroti noteikumi, kas jāievēro draudzēm "mājsēdes" laikā līdz 15. novembrim. Tieslietu ministrs pateicās draudzēm par sapratni un organizētību šajā grūtajā laikā, ievērojot attiecīgos ierobežojumus.
Arī konfesiju pārstāvji izteica pateicību ministrijas darbiniekiem par līdzšinējo sadarbību. Sēdes laikā tika sniegtas atbildes uz konfesiju pārstāvju jautājumiem par noteikumiem šajā laikā un uzklausīti arī ieteikumi.

Kādi noteikumi mājsēdes laikā saista baznīcās?

 • Ticīgie ir aicināti piedalīties dievkalpojumos attālināti interneta tiešraidēs, "Radio Marija Latvija" translācijās, bet dievnami var būt atvērti individuāliem apmeklējumiem no 6.00 līdz 19.00. Priesteri dievkalpojumus svin parastajos laikos, bet ne ilgāk par plkst. 19.00.
 • Apmeklējot baznīcu jāievēro distance un jāizvietojas tā, lai uz vienu cilvēku būtu vismaz 15 kvadrātmetri telpas.
 • Baznīcas telpās visiem pareizi jālieto sejas maskas.
 • Visiem kalpotājiem, kas nodrošina dievkalpojuma norisi, izņemot priesteri, kurš svin Sv. Misi, jābūt sejas maskās un tās pareizi jālieto.
 • Kristības notiek neatliekamos gadījumos un tajās var piedalīties ne vairāk kā 10 cilvēki no divām mājsaimniecībām.
 • Bēru ceremonijas var notikt ārā, pulcējoties līdz 20 cilvēkiem.
 • Kristību un bēru gadījumā visi dalībnieki no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas un ievēro visus drošības pasākumus.
 • Laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Klātesošajām personām pareizi jālieto sejas maskas, kā arī ir jāievēro visi drošības pasākumi.
 • Kristību, laulību un bēru gadījumos netiek skaitītas personas, kas saistītas ar attiecīgās norises nodrošināšanu.

Latvijas Bīskapu konference

sivickis     

     Š.g. 18.oktobrī mūžībā aizsaukts Rēzeknes – Aglonas diecēzes priesteris, Daugavpils sv. Pētera Ķēdēs draudzes prāvests, Daugavpils dekanāta dekāns Mihails Sivickis.
     Bēru sv. Mise (bez koncelebras; iekštelpās drīkst piedalīties ne vairāk kā 10 cilvēkiem) notiks ceturtdien, 21.oktobrī, 11.00 Daugavpils sv. Pētera Ķēdēs baznīcā. Pēc Mises izvadīšana uz Daugavpils Katoļu kapiem (ārtelpās drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 cilvēki).

     Priesteris M.Sivickis dzimis Indras draudzē 1979.gada 15.septembrī, par priesteris ordinēts 2004.gada 12.septembrī. Studējis Baznīcas kanoniskās tiesības Venēcijā, ieguvis doktora grādu. Pildīja Latvijas Starpdiecēžu tiesas vikāra pienākumus laulību lietās, bija Daugavpils pašvaldības policijas kapelāns, koordinēja priestera-mocekļa V.Litaunieka beatifikācijas lietas ierosināšanai nepieciešamo dokumentu vākšanu.
     Priestera Mihaila Sivicka aiziešana ir liels zaudējums Rēzeknes – Aglonas diecēzei, visai Baznīcai Latvijā, taču noteikti liels prieks Debesīm.

MŪŽĪGO MIERU DOD VIŅAM, KUNGS,
UN MŪŽĪGĀ GAISMA LAI ATSPĪD VIŅAM!

Pārpublicēts no www.radieceze.lv

 

Duhovnye vstrechi

17 октября (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

 • в 16.00 – св.Месса на русском языке 
 • в 17.00 – встреча с о.Дмитрием
  Тема: «Как не стать врагами из-за пандении».

Контакное лицо “Pro Sanctitate”: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

 

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus, jaunavas un Baznīcas doktores piemiņas diena (1. oktobris)
(1873 – 1897)

Therese en meditation1 Terēzes svētums nebalstās uz kādiem neparastiem fenomeniem. Tā būtība ir «neparastā veidā darīt pavisam parastas lietas».

Ir diezgan grūti aptvert, ka Terēzes Martēnas dzīve bija pavisam parasta. Tā kā viņa ir kļuvusi par svēto Terēzi no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga, ko pazīst visā pasaulē un kam piešķirti daudzi tituli (vispasaules misiju aizbildne, Francijas otrā aizbildne, Baznīcas doktore u. c.), daudzi bieži vien aizmirst, ka viņa savu ceļu staigāja neievērota – savas ģimenes, apkārtnes, savas Karmela kopienas, garīgā tēva, bīskapa utt. neievērota… Protams, Lizjē apkārtnē ļaudis droši vien runāja par kādu jaunu meiteni, kam ir bijusi drosme runāt ar pāvestu Leonu XIII audiences laikā Romā (par to ziņoja kāds nacionālais žurnāls). Pēc tam viņa iestājās karmelīšu ordenī piecpadsmit gadu un trīs mēnešu vecumā. Kad viņa mira mazajā provinces klosterī kā nevienam nezināma mūķene, bērēs Lizjē kapsētā piedalījās labi ja 30 cilvēki. Taču dienā, kad Terēze tika pasludināta par svēto, 1925. gada 17. maijā, Svētā Pētera laukumā Romā pulcējās 500 000 cilvēku.

Rozarij

Октябрь в Католической Церкви посвящен молитве Святого Розария. С 1 октября в каждом храме (обычно перед Мессой) верующие собираются на эту молитву, также священники призывают молиться на Розарии в семейном кругу. Вместе испрашивая заступничества Пресвятой Девы Марии, семья получает возможность духовно объединиться и получить Божью благодать.

Duhovnye vstrechi

19 сентября (воскресенье) –  ДУХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии (по адресу А. Пумпура 11 а):

 • в 16.00 – св.Месса на русском языке 
 • в 17.00 – встреча с настоятелем о.Бернардом
  Тема: «На пути к Синодальной (Соборной) Церкви: сопричастность, участие, мисия».

Контакное лицо: Виктор, м.т. (+371) 29532316.

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W WRZEŚNIU

 

03 września, piątek I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
04 września, sobota I Sobota Miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w języku polskim
 
05 września, niedziela XXIII Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nabożeństwo Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
 
08 września, środa Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, święto
Błogosławieństwa ziarna siewnego po każdej Mszy Świętej
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św., litania do Matki Bożej w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., procesja Eucharystyczna, Depozycja w języku polskim
     
10 września, piątek  
Nowenna do św. Stanisława Kostki, początek
  07.00   Msza św., Wystawienie w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, procesja Eucharystyczna, Depozycja w języku polskim
 
11 września, sobota Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św., błogosławieństwo chorych w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, Depozycja w języku polskim
     
12 września, niedziela XXIV Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Nabożeństwo na cmentarzu katolickim w Daugavpils  
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.30   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, Depozycja w języku polskim
 
14 września, wtorek Podwyższenia Krzyża Świętego, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., nowenna w jezyku lotewskim
 
18 września, sobota św. Stanisław Kostka, zakonnik, wspomnienie
Zakończenie nowenny do św. Stanisława Kostki
  09.30   Msza św. przy ołtarzu św. St.Kostki, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św., litania do św. Stanisława Kostki w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, procesja Eucharystyczna, Depozycja w języku polskim
 
19 września, niedziela XXV Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, Depozycja w języku polskim
 
21 września, wtorek św. Mateusz – Apostoł i Ewangelista, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
     
25 września, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00    Msza św. zbiorowa za zmarłych w języku polskim
 
26 września, niedziela XXVI Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
 
29 września, środa św. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, święto
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
30 września, czwartek nabożeństwo 40-godzinne, początek
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., procesja Eucharystyczna w jezyku lotewskim

w jezyku lotewskim

 

 

Uzmanību! Mūsu bibliotēkā ir jaunas grāmatas! 

 BIBLIOTEKA 

Priesteris - brīvs kā Kristus.  KATANEO A.U.C..
Истоки францисканства. Эрнесто Кароли 
“Manu izredzēto laimei” JĒZUS. Leandrs Lašanss