2019. gada 30. septembrī tika publicēta pāvesta Franciska apustuliskā vēstule Motu proprio formā "Aperuit illis", ar kuru tiek iedibināta Dieva Vārda svētdiena. Pāvests nosaka, ka Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena (26.01.2020.g.) turpmāk būs veltīta "Dieva Vārda svinēšanai, pārdomāšanai un izplatīšanai".

SvRaksti Jaunais dokuments izdots sv. Hieronīma liturģiskās piemiņas dienā. Viņš ir tulkojis Veco Derību no ebreju valodas uz latīņu valodu. Kopš šī svētā nāves ir pagājuši gandrīz 1600 gadi, bet joprojām ir aktuāls viņa vēstījums. Hieronīms reiz sacīja:"Nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu".

Pāvests skaidro, ka viņa lēmuma pamatā ir vēlme atbildēt daudzu ticīgo izteiktajam lūgumam ieviest Dieva Vārda svētdienas svinēšanu. Divpadsmit lappušu garā vēstule sākas ar vārdiem no Lūkasa evaņģēlija: "Tad Viņš tiem atvēra prātu, lai izprastu Rakstus" (24, 45). Jēzus pēc savas augšāmcelšanās parādās mācekļiem, lauž ar viņiem maizi un atver viņu prātu Svēto Rakstu izprašanai. Mācekļi bija nobijušies un vīlušies. Jēzus viņiem atklāj Lieldienu noslēpuma nozīmi, tas ir, ka Viņam, saskaņā ar Tēva mūžīgo plānu, bija jācieš un jāceļas no miroņiem, lai pavērtu cilvēkiem atgriešanās ceļu un dotu tiem grēku piedošanu. Bez tam, Jēzus apsola mācekļiem, ka nosūtīs Svēto Garu, kurš dos tiem spēku būt par šī pestīšanas noslēpuma lieciniekiem.

uguntins 03.01.20 Pasākums "Svētdienas skolas Ziemassvētki 2019” latviešu un krievu grupiņu skolēniem iesākās ar Svēto Misi, ko celebrēja Daugavpils Dievmātes draudzes prāvests Bernards Vagalis. Saņēmuši Dieva svētību, pasākumu turpinājām Svētdienas skolas telpās, kur pie Bētlemes skolēni rādīja vecākiem un viesiem lugu iestudējumus par Ziemassvētku notikumiem. Pārsteigumu sagādāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš kopā ar citiem Saskaņas partijas deputātiem, atvedot dāvanas katram skolēnam. Priecājāmies, ka paši varējām saklāt "groziņu” galdu un pēc prāvesta ēdiena svētības, baudījām garšīgos ēdienus.

Otrā pasākuma daļa izvērtās vēl jautrāka, jo sapazinušies svētceļojuma laikā, dažādu pilsētas skolu skolēni droši piedalījās dažāda veida stacijās – pieturās, pārbaudot un nostiprinot savas zināšanas par katehismu, ikdienas kristīgo dzīvi un prasmes radoši izpausties.


Katehēte Monika

photo ic3 - Foto

 

Svetcelojums 30.12.19 Pēc Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem, 2019. gada 30. decembrī, Dievmātes draudzes Svētdienas skolas (latviešu un krievu grupiņas) skolēni ar katehētēm un draudzes locekļiem devās svētceļojumā. Mērķis, kas mūs apvienoja, bija izprast katoļu ticības būtību, iepazīstot dažādas baznīcas Latgalē un vietas, sirsnīgi kopīgi lūgties un sadraudzējoties kļūt par vienotiem draudzes locekļiem.

Kaut arī svētceļojuma rīts izrādījās ļoti slidens, pat uz ietves tikko varēja nostāvēt, jo slīdēja kājas, mēs, paļaujoties uz Dieva žēlastībām un vecāku lūgšanām, devāmies uz Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas draudzi, kura atrodas 5 km no Krievijas robežas. Prāvests Staņislavs Prikulis mūs sirsnīgi sagaidīja, sīki iepazīstināja ar baznīcas vēsturi, baznīcas tradīcijām, izrādīja Šķilbēnu Sāpju Dievmātes draudzes jauno un veco baznīcu. Ar lielu interesi un uzmanīgi ieklausījāmies priestera stāstījumā, jo varēja redzēt, cik ilgs, rūpju pilns darbs ir paveikts, lai uzturētu šīs baznīcas. Locījām ceļus Dieva altāra priekšā, izjutām mieru un prieku, apskatījām Jēzus Kristus dzimšanas vietas skaisti izrotātās Bētlemēs, sapratām, ka ikvienā katoļu baznīcā Dievs ir klātesošs. Pavāres ,,Rekavas dzirnavās” mums bija sagatavojušas sātīgas pusdienas no ekoloģiski tīriem ,,Kotiņu” saimniecības audzētiem produktiem.

vienotibaNo 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”.

Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem - sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu.

Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv 

Var saņemt pilnas atlaidas tie, kuri piedalīsies lūgšanās visu nedēļu (Enchiridion Indulgentiarum, 1999, 11. nod., 58. lpp.)

 

TCMJau esam apskatījuši Svētā Gara dāvanas, augļus, esam rakstījuši par kristību Svētajā Garā. Paturam cerību, ka tas ir kalpojis lasītāju ticības padziļināšanai un garīgās dzīves izaugsmei. Turpinājumā centīsimies aplūkot jaunu sadaļu ticības mācībā – tikumus.
Gatavojot šo rakstu, ņēmu semināra laika mācību grāmatu morālteoloģijā, lai nedaudz atsvaidzinātu kādas lietas. Morālteoloģijā ir ļoti smalks tikumu iedalījums dažādās grupās pēc to izcelsmes un pēc tā, ko tie ietekmē. Nekavēsimies pie šiem smalkumiem, bet turpmākajos avīzes numuros iedziļināsimies tajos tikumos, kuri minēti katehismā, kas tiek izmantots katehizācijā.

Atverot katehismu, atrodam ļoti vienkāršu tikumu iedalījumu: trīs dievišķie tikumi un četri pamattikumi. Tomēr, pirms pievērsties pašiem tikumiem, jānoskaidro – kas ir tikums.

IMG 20200107 WA0003

KARMELA KLUSUMA REKOLEKCIJAS
Aglonā 2020.g.7.-9.februārī
"Mierīgu un klusu es darīju savu dvēseli." (Ps 131)

Ziedijums: 35 euro

Konferences vadīs pr. Daumants Abrickis
Ievads lūgšanā ar Dieva Vārdu - m.Sofija (Irēna Ošmjanska)

Pieteikšanās pie m.Marijas Stefanas:
talr. +371 27470783, e-pasts: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

msofija r

Rīgas Augstākās Reliģijas Zinātņu Institūta un Garīgā Semināra pasniedzējas teoloģijas doktores m.Sofijas lekcija "Ceļš uz garīgo briedumu" 

 

audio ic3- Audio   pres ic3a - Prezentācija    

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W STYCZNIU

  

 

1 stycznia, środa  
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA, MATKA BOŻA, wielkie święto
     9.30 Msza św w języku łotewskim
  12.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
5 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  09.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku polskim
  12.00 Msza św., procesja w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św., Depozycja w języku łotewskim
 
6 stycznia, poniedziałek Poświęcenia kadzidła, mirry i złota
OBJAWIENIE PAŃSKIE, święto
    9.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku łotewskim
  12.00 Msza św. w języku polskim
  18.00 Msza św., Depozycja w języku polskim
 
11 stycznia, sobota wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku łotewskim
  12.00 Msza św., Depozycja w języku polskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
12 stycznia, niedziela
CHRZEST PAŃSKI, święto
    9.30 Msza św. w języku polskim
  12.00 Msza św. w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku łotewskim
 
19 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
    9.30 Msza św. w języku łotewskim
  12.00 Msza św. w języku polskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
25 stycznia, sobota  
NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, svētki
    7.00 Msza św. w języku łotewskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
26 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  9.30 Msza św. w języku polskim
  12.00 Msza św. w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku łotewskim