Doc8 res

 

 

res

Latvijas Bīskapu konference ir izdevusi divus dekrētus, saskaņā ar kuriem nosaka vairākus kritērijus, kādi ir nepieciešami, lai saņemtu lektora un akolīta svētības, kā arī sāktu katehēta kalpošanu. Kritēriji ir sagatavoti, ņemot vērā atbilstošus Vatikāna izdotus dokumentus.

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W GRUDNIU

 

3 grudnia, piątek 3 grudnia, piątek
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
4 grudnia, sobota I Sobota Miesiąca
  07.00   Msza św. ku czci Matki Bożej – Roraty, przy zapalonych świecach w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania w jezyku lotewskim
 
5 grudnia, niedziela II niedziela Adwentu
Poświęcenie opłatek
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
8 grudnia, środa  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, Litania do Matki Bożej w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
     
11 grudnia, sobota   Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
 
12 grudnia, niedziela III niedziela Adwentu
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
18 grudnia, sobota  
  07.00   Msza św. przy zapalonych świecach w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
19 grudnia, niedziela IV niedziela Adwentu
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
24 grudnia, piątek  
  07.00   Msza św. w języku polskim
BOŻE NARODZENIE, wielkie święto
  19.00   Pieśni Adwentowe  
  20.00   Poświęcenia Betlejemki, Msza św. w jezyku lotewskim/w języku polskim
     
25 grudnia, sobota  
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   Msza św. pro populo w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych, Depozycja w jezyku lotewskim
 
26 grudnia, niedziela Św. Rodzina - Jezus, Maryja, Józef św., święto
Poświęcenie owsa
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
27 grudnia, poniedziałek Św. Jan, apostoł i ewangelista, święto
Poświęcenie wina i soków
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
28 grudnia, wtorek Św. Młodzianków, Męczenników, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
31 grudnia, czwartek Koniec starego roku
  07.00   Msza św. w języku polskim
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., TE DEUM LAUDAMUS w języku polskim
 

 

vainagu sv4 resize

 

kost s lentami goriz rez2

Ar 15. novembri noslēdzas mājsēdes laiks, kad visiem mūsu valsts iedzīvotājiem bija noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi. Ministru kabinets ir pieņēmis nosacījumus, kā notiek valsts un sabiedriskā dzīve.
Būtībā tie nosaka pulcēšanās iespējas epidemioloģiski drošākā vidē, saglabājot stingrus ierobežojumus tur, kur šādu drošību nevar noteikt.

Ministru kabinets, 9. novembra sēdē ir noteicis kopējos principus, kādi ir jāievēro reliģiskajām organizācijām, nosakot, ka pagaidām garīgo dzīvi kopt divos veidos, kurus nedrīkst jaukt -

  • ir iespēja pulcēties uz publiski izsludinātiem dievkalpojumiem un citām reliģiskām norisēm tikai epidemioloģiski drošā režīmā, t.i., tikai vakcinētiem, pārslimojušiem un viņu bērniem līdz 12 gadu vecumam (tā saucamajā “zaļajā režīmā”);
  • ir iespēja, individuāli apmeklēt dievnamu (vienojoties ar priesteri par grēksūdzes un sv. Komūnijas saņemšanas iespēju) uzturoties dievnamā 15 minūšu robežās vienā reizē (tā saucamajā “sarkanajā režīmā”).

Pie dievnama informācijas dēļiem vai durvīm tiek pielikta informācija par epidemioloģisko drošību un tās ievērošanu. Tiek ievēroti jau agrāk zināmie telpas ierobežojumi – ievērojot 2m distancēšanos un vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības. Baznīcas telpās visiem pareizi jālieto sejas maskas.

Ticīgie ir aicināti piedalīties dievkalpojumos attālināti interneta tiešraidēs, "Radio Marija Latvija" translācijās, bet dievnami var būt atvērti individuāliem apmeklējumiem no 6.00 līdz 22.00. Priesteri dievkalpojumus svin parastajos laikos.

Bēres notiek tikai brīvā dabā un drīkst piedalīties līdz 20 cilvēkiem.

Kristības var notikt tikai 2 mājsaimniecību ietvaros, nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu.

Laulību reģistrācija iespējama tikai laulājamam pārim un lieciniekiem. Turklāt, Tieslietu ministrija ir noteikusi, ka garīdzniekam, kurš civiltiesiski reģistrē laulības, ir jābūt ar izslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

Kristību, laulību un bēru gadījumos netiek skaitītas personas, kas saistītas ar attiecīgās norises nodrošināšanu.

Dziedāšana dievkalpojumos klātesošajiem ticīgajiem tikai ar sejas masku. Ja dievkalpojuma laikā dzied kāds dziedātājs vai neliels ansamblis, tad var dziedāt tikai speciālā zonā un var nelietot masku.

“Mūsu pašreizējās grūtības, kas ir īslaicīgas un vieglas, sagādā mums neizsakāmi lielu godību mūžībā, kas atsver visu.” (sal.2. kor. 4, 17)

Latvijas Bīskapu konference

 

Ja Visu svēto dienā esam aicināti priecāties par tām dvēselēm, kas jau nokļuvušas Debesīs, tad Visu dvēseļu dienā, kura seko Visu svēto dienai un kuru katoļu Baznīca atzīmē 2. novembrī, esam aicināti lūgties par tām dvēselēm, kas vēl atrodas šķīstītavā.

2novembris Visu dvēseļu dienas vēsture

Kristietības iesākumos mirušo vārdi tika izvietoti baznīcā, lai draudze varētu tos pieminēt savās lūgšanās. 6. gs. benediktīniešu klosteros nedēļā, kas sekoja pēc Vasarsvētkiem, tika ieviesta tradīcija noturēt svinīgu aizlūgumu par mirušajiem biedriem. 7. gs. svētais Izidors Spānijā atsaucas uz mirušo pieminēšanu sestdienā, kas iekrīt pirms otrās svētdienas pirms Lieldienu gavēņa. Savukārt 10. gs. liecībās no Vācijas lasām, ka mirušie tika pieminēti īpašā ceremonijā 1. oktobrī.

Visu dvēseļu dienu jeb Mirušo piemiņas dienu 2. novembrī ieviesa Klinī abats Odilo 998. gadā, vēloties par kristīgiem padarīt tā laika tautā ieviesušos pagānu rituālus un tradīcijas. Viņš noteica, ka 2. novembrī dziedamas īpašas lūgšanas par visām tām dvēselēm, kas atrodas šķīstītavā. Benediktīnieši un kartūzieši pārņēma šo tradīciju, un drīz vien 2. novembris visā Baznīcā tika pasludināts par Visu dvēseļu dienu.

„Svētums nav greznība, tas ir pienākums”

visisveti Laikā, kad visa pasaule svin Helovīna svētkus, esam aicināti pārdomāt šo svētku kristīgo nozīmi. Proti, Helovīns cēlies no vārdiem “All Hallows’ Eve” jeb “Visu svēto dienas priekšvakars”, un svētdien, 1. novembrī, katoļu Baznīca svinēs Visu svēto dienu. Šajā dienā tiek godināti visi Baznīcā zināmie svētie, kā arī tie, kuriem Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša piemiņas diena un par kuriem neviens nezina, bet kuri ir pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa godu un cilvēku labumu.

Šiem svētkiem ir sena tradīcija, kas balstīta uz Baznīcas mocekļu pieminēšanu viņu nāves dienā. Kad mocekļu skaits pieauga, vietējās diecēzes ieviesa vienotu svētku dienu visiem mocekļiem, zināmiem un nezināmiem. 373. gadā šos svētkus savā sprediķī min sv. Efraims Sīrietis. Pirmajos gadsimtos bija tradīcija tos svinēt Lieldienu laikā. Šī tradīcija joprojām tiek turpināta Austrumu Baznīcā. Svētku dienu 1. novembrī ieviesa pāvests Gregors III, konsekrējot kapelu Sv. Pētera bazilikā un veltot to visiem svētajiem. Pāvests Gregors IV 834. gadā šos svētkus pasludināja par svinamiem visā katoļu Baznīcā.

3435 420Lai ievērotu, saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatīšanos ieviesto mājsēdi, bet atvieglotu ticīgajiem atlaidu iemantošanu, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, Apustuliskais Penitenciārijs ar dekrētu Nr. 1235/21/1 nosaka, ka Latvijas vietējā Baznīcā šajā gadā:

1. Pilnās atlaidas, parasti iemantojamas no 1. līdz 8. novembrim, tiem, kas apmeklē kapsētas lūdzoties par mirušajiem, kaut vai tikai domās, vai 2. novembrī dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur lūdzoties Kunga lūgšanu Tēvs mūsu… un Es ticu…, ir iemantojamas jebkurā novembra mēneša dienā.

2. Vecāka gada gājuma cilvēki, slimojošie un visi tie, kuri svarīgu iemeslu dēļ nevar iziet no mājām arī var iemantot pilnas atlaidas, kuras var upurēt par mirušajiem, ja garīgi vienosies ar citiem ticīgajiem, atteiksies no jebkura grēka un pie pirmās iespējas izpildīs trīs atlaidu iemantošanas noteikumus (sakramentālā grēksūdze; pieņems sv. Komūniju un lūgsies Svētā tēva nodomā), un Jēzus vai Dievmātes svētbildes priekšā dievbijīgi lūgsies par mirušajiem, piemēram, Laudes vai Vesperes no Breviāra ofīcija par mirušajiem, vai rožukroni, vai Dieva žēlsirdības kronīti, vai citas lūgšanas par mirušajiem, vai arī lasīs un pārdomās Evaņģēlija fragmentus, kas paredzēti mirušo pieminēšanas liturģijā, vai veiks žēlsirdības darbu upurējot Dievam savas ciešanas un dzīves grūtības.

3. Apustuliskais Penitenciārijs pamudina priesterus dedzīgi veikt savu kalpojumu Izlīgšanas sakramentā (grēksūdzē) un Sv. Komūnijas aiznešanā slimajiem. Šis augstākais Baznīcas tribunāls garīgajās lietās atgādina, ka, ja runa ir par pilno atlaidu iemantošanas noteikumiem, ir spēkā dokuments “Par Izlīgšanas sakramentu pašreizējā pandēmijas situācijā”, ko šis pats tribunāls izdeva 2020. gada 19. martā.

4. Priesteri tiek pamudināti Visu ticīgo Mirušo piemiņas dienā svinēt trīs Sv. Mises:

   - Sv. Mise savā nodomā vai par ziedojumu,
   - Sv. Mise par visiem ticīgiem mirušiem bez ziedojuma,
   - Sv. Mise pāvesta nodomā bez ziedojuma.

 

+ Viktors Stulpins
Liepājas bīskaps, Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs

+ Zbigņevs Stankevičs
Rīgas arhibīskaps metropolīts

+ Jānis Bulis
Rēzeknes-Aglonas bīskaps

+ Edvards Pavlovskis
Jelgavas bīskaps

+ Andris Kravalis
Rīgas palīgbīskaps

 

Pārpublicēts no www.katedrale.lv

Foto: Pixabay.com/kollinger

 

Slud 23.10.2021

 

Slud 10.2021