Priesteri

Draudzes prāvesti:

Kalpošanas sākums Kalpošanas beigas Prāvesta vārds un uzvārds
1911.g. 1920.g. V Antons URBŠS
1920.g. X 1925.g. 25.V dek. Broņislavs VERŽBICKIS
1925.g. 25.V 1934.g. dek. Alfons PASTORS
1934.g. 1935.g. 9.VII Boļeslavs LAURINOVIČS
1935.g. 22.IX 1936.g. 28.VII Alfons VAIVODS
1936.g. 31.VII 1938.g. 25.VI Kazimirs DUĻBINSKIS
1938.g. 27.VII 1940.g. 4.VII Pēteris RUDZĪTS
1940.g. 4.VII 1942.g. 19.II Alberts ANCĀNS
1942.g. 15.III 1946.g. 1.I Kazimirs DUĻBINSKIS
1946.g. 7.II 1947.g. 31.VII Vladislavs ZUNDO
1947.g. 31.VII 1953.g. 5.II (arests) Vladislavs JANKOVSKIS
1953.g. 4.III 1953.g. 25.VIII Aloizs VIZULIS
1953.g. 25.VIII 1956.g. 26.IV Kazimirs SOSNOVSKIS
1956.g. 26.IV 1958.g. 11.IX Aloizs VIZULIS
1958.g. 16.IX 1977.g. 3.II prāv. v. i. Pāvils STRIČKO
1977.g. 21.IV 1982.g. 4.V Jānis BUTKEVIČS
1982.g. 13.V 1984.g. 11.VII Jānis BULIS
1984.g. 11.VII 1985.g. 21.X Arnolds OLEHNO
1985.g. 21.X 1987.g. 21.XII Jāzeps AGLONIETIS
1987.g. 22.XII  2019.g. 03.IV Juris MUKĀNS
2019.g. 11.X   Bernards VAGALIS

 

Prāvests Bernards Vagalis

PrBernards resized