08
Dec
2020
08 December 2020
VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lieli svētki
08
Dec
2020
08 December 2020 18:00 - 19:00
V. J. Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki
11
Dec
2020
11 December 2020
Sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena
13
Dec
2020
13 December 2020
Sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena
14
Dec
2020
14 December 2020
Sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena
21
Dec
2020
21 December 2020
Sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
25
Dec
2020
25 December 2020
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
26
Dec
2020
26 December 2020
SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI
27
Dec
2020
27 December 2020
SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI
28
Dec
2020
28 December 2020
SV. NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU, svētki