08
дек
2020
8 декабря 2020 г.
VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lieli svētki
08
дек
2020
8 декабря 2020 г. 18:00 - 19:00
V. J. Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki
11
дек
2020
11 декабря 2020 г.
Sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena
13
дек
2020
13 декабря 2020 г.
Sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena
14
дек
2020
14 декабря 2020 г.
Sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena
21
дек
2020
21 декабря 2020 г.
Sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
25
дек
2020
25 декабря 2020 г.
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
26
дек
2020
26 декабря 2020 г.
SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI
27
дек
2020
27 декабря 2020 г.
SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI
28
дек
2020
28 декабря 2020 г.
SV. NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU, svētki