Dievkalpojumu apmeklētāju ievērībai

corona virus

 

Dievkalpojumi notiek ierastajā kārtībā, bet sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli valstī, veicam papildus preventīvos pasākumus:

  • pēc katras sv. Mises notiek preventīvie dezinfekcijas pasākumi;
  • ik nedēļu – ģenerālā baznīcas telpu dezinfekcija;
  • pēc iespējas izvairīties no fiziska kontakta;
  • miera sveiciena laikā nesniedzam roku;
  • atrodoties dievnamā, ieturēt distanci un izvairāmies no drūzmēšanās iespējām.

Lūdzam un atgādinām stingri ievērot personīgo higiēnu!