Svarīgi!

PrBernards resized

Kristus mīļotie,
kopš valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, Latvijas Bīskapu Konference aicina ticīgos ņemt līdzdalību dievkalpojumos, kas tiks translēti ar radio, televīzijas un interneta starpniecību. Šajā pārbaudījumu laikā, jo īpaši paliksim uzticīgi kristībā dotajiem solījumiem un uzticēsim Baznīcas vajadzības Dievam lūgšanā, nesīsim mieru un cerību tiem, kas pakļauti bailēm un izmisumam.

Svētās Mises turpmāk tiks noturētas ticīgo nodomos bez tautas piedalīšanās, iepriekš noteiktajā kārtībā.

Tiek atcelti visi publiskie dievkalpojumi gan draudzes baznīcā, gan pulcēšanās svētdienas skolas telpās.

Personīgi sazinoties, ir iespējams pieteikt lūgšanu nodomus, vienoties par individuālu grēksūdzi un saņemt citus sakramentus.

Baznīca paliek pieejama cilvēku individuālai lūgšanai iepriekš personīgi sazinoties.

Pazemīgi lūdzu ar savu ziedojumu turpināt rūpēties par draudzes baznīcas materiālajām vajadzībām, lai būtu iespējams turpināt iesāktos darbus.

 

Kontakti saziņai:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+371 28377893

Draudzes ziedojumu konts:
LV69PARX0016994520001
un ziedojumu lādes baznīcā

 

Lai Dievs mūs sargā no nelaimes.
Dieva Māte – Slimnieku veselība, lūdz Dievu par mums!
Patiesā cieņā un vienots lūgšanā,
Daugavpils Dievmātes draudzes prāvests
Bernards Vagalis