Svētā Mise par visiem Euharistiskās procesijas dalībniekiem un adorantiem

sludinajums 1 lab