Tieslietu ministrs pateicas reliģiskām organizācijām par sadarbību Covid-19 pārvaldībā

Tieslietu Min"Atskatoties uz 2020.gadu un tā notikumiem, esmu gandarīts par jūsu veiksmīgo sadarbību gan ar veselības nozares pārstāvjiem, gan tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, kā arī ar sabiedriskajiem medijiem, nodrošinot nepieciešamo pasākumu realizēšanā, nodrošinot Covid-19 pārvaldību," vēstulē, kuru saņēma arī katoļu bīskapi, raksta Jānis Bordāns.

Ministrs vērš uzmanību uz to, ka šis gads un ārkārtējā situācija prasīja ātru lēmumu pieņemšanu un saskaņotu to realizāciju. Pielāgojoties ārējiem apstākļiem, ir nācies mainīt ierasto komunikācijas veidu - no klātienes sanāksmēm uz komunikāciju tiešsaistē, kas ļāvis operatīvi vienoties par labākajiem risinājumiem nestandarta situācijās. Pateicoties šai komunikācijai, ministrs ir spējis valdībai skaidrot reliģisko organizāciju situācijas un darbības īpatnības Covid-19 krīzes laikā.

Vēstulē J. Bordāns raksta: "Pateicos, ka esat spējuši saglabāt savā darbā pašu svarīgāko pienākumu - rūpes par Latvijas iedzīvotāju garīgo stāvokli, kas tieši šogad bija nepieciešams daudz vairāk nekā iepriekš, tādējādi nodrošinot ikviena ticīgā iekšējo mieru. Ciešās sadarbības rezultātā, pateicoties jūsu gatavībai un spējai pielāgot garīgās jomas intereses laicīgās varas noteiktajiem ierobežojumiem, ir izdevies sasniegt panākumus Covid - 19 pārvaldībā. Mūsu kopīgais darbs ir vainagojies ar panākumiem, jo izvērtējot gan vajadzības, gan iespējas, pateicoties tieši jūsu ierosinājumiem un gatavībai sadarboties, ir izdevies nodrošināt pabalsta izmaksas garīgajam un kalpojošajam personālam."

Ministrs šo sadarbību raksturo kā lielisku un uzsver kā tā var kalpot pašiem un visiem pārējiem par piemēru arī nākotnes darbā. Tādēļ viņš aicina reliģiskās organizācijas arī turpmāk nepieciešamības gadījumā vērsties Tieslietu ministrijā ar priekšlikumiem vēl veiksmīgākas un efektīvākas līdzdarbošanās nodrošināšanai reliģijas lietu pārvaldībā Latvijā.

 

Pārpublicēts no www.katedrāle.lv
Foto: Tieslietu ministrija