SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

 

01. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
06. augusts, piektdiena Kunga Pārveidošanās, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
07. augusts, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
08. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
09. augusts, pirmdiena Sv. Terēze Benedikta no Krusta, svētki
  07.00    Sv. Mise poliski
  17.30    Rožukronis  poliski
  18.00    Sv. Mise  poliski
     
10. augusts, otrdiena     Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
11. augusts, trešdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam  poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija  poliski
     
14. augusts, sestdiena Sv. Bīskaps Meinards – Latvijas aizbildnis, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
15. augusts, svētdiena  
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, LIELI SVĒTKI
  08.30   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana  latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana, Depozīcija poliski
 
22. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. augusts, otrdiena Sv. Apustulis Bartolomejs, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise  latviski
     
28. augusts, sestdiena  Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00    kopīgā sv. Mise par mirušiem  poliski
 
29. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena
  08.30   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem  latviski
  09.30   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem, Uzstādīšana, Svētais Dievs, I Komūnija poliski
  11.00   Rožukronis  latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, svētība skolēniem un skolotājiem  latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem, Depozīcija poliski