Svētdienas skola aicina bērnus gatavoties I svētās Komūnijas pieņemšanai

SVSkola LV 8 res