Kādi noteikumi mājsēdes laikā saista baznīcās?

c19 L 420

21. oktobrī pl.14.30 notika Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu padomes attālinātā sēde, kurā tika izskaidroti noteikumi, kas jāievēro draudzēm "mājsēdes" laikā līdz 15. novembrim. Tieslietu ministrs pateicās draudzēm par sapratni un organizētību šajā grūtajā laikā, ievērojot attiecīgos ierobežojumus.
Arī konfesiju pārstāvji izteica pateicību ministrijas darbiniekiem par līdzšinējo sadarbību. Sēdes laikā tika sniegtas atbildes uz konfesiju pārstāvju jautājumiem par noteikumiem šajā laikā un uzklausīti arī ieteikumi.

Kādi noteikumi mājsēdes laikā saista baznīcās?

  • Ticīgie ir aicināti piedalīties dievkalpojumos attālināti interneta tiešraidēs, "Radio Marija Latvija" translācijās, bet dievnami var būt atvērti individuāliem apmeklējumiem no 6.00 līdz 19.00. Priesteri dievkalpojumus svin parastajos laikos, bet ne ilgāk par plkst. 19.00.
  • Apmeklējot baznīcu jāievēro distance un jāizvietojas tā, lai uz vienu cilvēku būtu vismaz 15 kvadrātmetri telpas.
  • Baznīcas telpās visiem pareizi jālieto sejas maskas.
  • Visiem kalpotājiem, kas nodrošina dievkalpojuma norisi, izņemot priesteri, kurš svin Sv. Misi, jābūt sejas maskās un tās pareizi jālieto.
  • Kristības notiek neatliekamos gadījumos un tajās var piedalīties ne vairāk kā 10 cilvēki no divām mājsaimniecībām.
  • Bēru ceremonijas var notikt ārā, pulcējoties līdz 20 cilvēkiem.
  • Kristību un bēru gadījumā visi dalībnieki no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas un ievēro visus drošības pasākumus.
  • Laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Klātesošajām personām pareizi jālieto sejas maskas, kā arī ir jāievēro visi drošības pasākumi.
  • Kristību, laulību un bēru gadījumos netiek skaitītas personas, kas saistītas ar attiecīgās norises nodrošināšanu.

Latvijas Bīskapu konference