Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiki:

svētdienās no 10.30 (pēc dievkalpojuma) līdz 15.00

Vadītāja – Irēna Limanovska
Kontakttālrunis: +371 28 345 350 

Bibliotēkas krājumu saraksts krievu valodā

 

2015

Autors

Nosaukums

Gads

Izdevniecība

Bērniem, jauniešiem

Taylor K. N.

Jaunā derība attēlos bērniem acīm

1991

Kristus Latvijai. Latvijas Kristīgais radio

Pr. Pavļukevičs P.

Bērniem par grēksūdzi

2006

Mairāņu kongregācija

Maiere-Skumanca L.

…ja Tu tā domā, mīļais Dievs. Stāsti sirdī modrajiem

1999

Romas katoļu Rīgas Metropolijas Garīgā semināra Katehētikas institūts

Lašanss L.

Jauniešu laimei

2012

Dzīvības straumes

Siliņa Z.

Pateicos Dievam par dzimšanas dienu (ilustrēts buklets)

2000

Kustība "Par dzīvību!"

Bertons B., Batists Burgiņons Ž.

Dievs ir iemīlējies: jūsos, tevī, ikvienā no mums

2010

Dzīvības straumes

Maiere-Skumanca L.

Jēkabs un Katrīna. Stāsti lasīšanai, pārdomām un rotaļām

1994

Katehētikas institūts

Rozīte V. V.

Mazo eņģeļu ordenis

2009

KALA Raksti

Baņola M. un skolotāju kolektīvs

Es gribu palikt pie tevis. Skolotāja grāmata. Bērnu sagatavošana pirmajai grēksūdzei un pirmajai svētajai Komūnija

2002

Magnificat

Baņola M. un skolotāju kolektīvs

Es gribu palikt pie tevis. Bērna grāmata.

2002

Magnificat

Meijere-Skumanca L.

Francisks un viņa līdzgaitnieki

2005

"Lututē"

Jānis Pāvils II

Pāvests Jānis Pāvils II Jauniešiem

2001

KALA Raksti

Kurša I.

Svētlaimes ceļš 150 Gara augļi

2005

Dzīvības straumes

Gailīte I.

BĪBELE mazajiem un lielajiem. Vecās un Jaunās Derības stāsti Patas Aleksanderas pārstāstījumā

1994

Latvijas Bībeles biedrība

Čakare  L.

Dievs nāk pie manis dievkalpojumā

2002

Luterānisma mantojuma fonds

 

Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā

2003

Luterānisma mantojuma fonds

Ancītis V. (redaktore)

Bībeles stāsti ģimenei

1991

Sprīdītis

Babres J.

Brīnišķā Zvaigzne. Ziemassvētku stāsti, pasakas, leģendas un dzejas. Anša Bērziņa ilustrācijas

2000

 

Rainis J.

Jāzeps un viņa brāļi. Traģēdija

1968

Liesma

Ina Kovaļeva.

Dievs uzklausa mūs lūgšanā.

2009

Luterisma mantojuma fonds

Deivids Votson

Kristus māceklis

1998

Latvijas Kristīgā Studentu Brālība

Artūro Kataneo Priesteris - brīvs kā Kristus 2013 Kala Raksti

Citu konfesiju garīgā literatūra

Sastādījis priesteris Jānis Kalniņš

Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Jānis

1993

Bezpeļņas labdarības organizācija ''Labvēsts'' SIA

Sastādītāja Māra Zviedre

Diakonija. Dvēseļu kopšanas sarunas.

1994

Izdevniecība SR

Vilhelms Bušs

Jēzus mūsu liktenis

1967

AMNIS

Vilhelms Bušs

365 reizes Viņš

2013

Luterisma mantojuma fonds

Redakcija - priesteris Jānis Kalniņš

Tēvs Arsēnijs

2000

Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института.

Demoss Šakarijans

Vislaimīgākie cilvēki pasaulē

1991

Starptautiskā Pilnā Evaņģēlija uzņēmēju apvienība ''Rīga''

E. G. Vaita

Ceļš pie kristus.

1992

Valsts uzņēmuma ''Poligrāfists''

Roberts Kolbs

Labā vēsts šodien

1995

Luterisma mantojuma fonds

Bīskaps Teofans Vientuļnieks

Neredzamā cīņa

1996

Bezpeļņas labdarības organizācija ''Labvēsts''

Arhimandrīts Metodijs

Svētais Kronštates Jānis

1994

Bezpeļņas labdarības organizācija ''Labvēsts''

Surožas Metropolīts Antonijs

Lūgšana un dzīve

1993

Bezpeļņas labdarības organizācija ''Labvēsts''

Roberts Kolbs

Dariet par mācekļiem kristīdami

2002

Luterisma mantojuma fonds

Sastādījis priesteris Jānis Kalniņš

Labestība Фiлокалiа

1992

Bezpeļņas labdarības  organizācija ''Labvēsts''

Sergejs Boļšakovs

Gara augstumos

1992

Latvijas ekoinvestīciju fonds ''LATEKOINVEST''

Tits Kolianders

Askēzes ceļš

1995

Bezpeļņas labdarības organizācija ''Labvēsts''

Juris Rubenis, Māris Subačs

Es ticu, Dievs, ka Tu mani saproti.

2000

ZĪMES STUDIJA

Igumens Nikons

Vēstules garīgiem bērniem

1993

Bezpeļņas labdarības organizācija ''Labvēsts''

 

Katehēze jeb Mācības grāmata īstenas ticības biedriem.

2005

LPB Sinodes izdevniecības nodaļa

Garīdznieks (priesteris) Rodions

Cilvēki un dēmoni

2018

Eikon

Dažādi temati

prof. Rubulis A.

Katoļu rokasgrāmata

1990

Gaisma Luvēna

Julijans Kardinālis Vaivods

Atpūtais un darbam. Mācības baznīcas gada jomā I sējums

1989

Julijana kardināļa Vaivoda fonds

Kantalamesa R. OFMCAP

Māsa nāve

2000

 

Plijā Ž.

Dot kā ķēniņa bērnam. Desmitās tiesas meklēšana. Pārpilnības un labklājības noslēpums, evaņģēliskās atjaunotnes ceļš

2002

Effata

Augustīns J. SJ

Izlīgšanas sakraments

2006

Augustīns J. SJ

Mišels Ž.

Abba - Tēvs dziedina Savus bērnus

2011

Dzīvības straumes

Paršs P.

Mācieties saprast Svēto Misu

1959

Dzimtenes Balss apgāds ČIKĀGĀ

Sv. Matulēvičs J.

Garīgā dienasgrāmata

1999

 

Astelli Idalgo N., Smets A.

Glābto to, kas pazudis

2001

Effata

Pujats J.

Ticība Dievam ir pamatota. Ateisma un kristietības principu salīdzinājums - analīze.

1991

Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums

Broks J.

Krustugunīs. Daži pārspriedumi par svarīgām lietām.

1992

Rīgas Metropolijas kūrija

Cirsis P. SJ

Dziļāk domāta doma. Mūsdienu filozofijas svarīgākie virzieni un galvenās problēmas

1974

Autora izdevums

Broks J.

Mūžības vai Nebūtības vārti?

1992

Metropolijas kūrija

Dr. Cirsis P. SJ

Prāta Dievs

1962

Dzimtenes Balss apgāds ČIKĀGĀ

Jānis Pāvils II

Pārkāpjot cerības slieksni

1996

Rīgas metropolijas kūrija

Jānis Pāvils II

Pārkāpjot cerības slieksni

1997

Rīgas metropolijas kūrija

Jānis Pāvils II

Par Euharistijas noslēpumu Dominicea Cenae

1999

 

Pentjušs, MIC

Morālteoloģijas pamatprincipi (Piezīmes)

1998

Romas katoļu Rīgas Metropolijas Garīgā semināra Katehētikas institūts

Lozano N.

Atbrīvots. Praktiska rokasgrāmata atbrīvošanai

2013

Dzīvības Straumes

Brūmanis Ā. A

Kristīgā sabiedrības mācība

1994

Rīgas Metropolijas kūrija

Broks J.

Starp akačiem. Apceres

1992

Preses nams

Pentjušs V. MIC

Dieva gudrība. Garīgās pārdomas meditācijām

2011

Mairāņu kongregācija

Pāvests Francisks

Pazemības ceļš

2018

Kala Raksti

Niks Vujačičs

Esi stiprs

2017

KALA Raksti

Niks Vujačičs

Dzīve bez robežām

2017

KALA Raksti

Žans Vanjē

Kas ir depresija?

2003

 

Marija Simma un Nikijs Elcs.

Izglābiet mūs no šejienes!

2018

Dievmātes bērnu biedrība

Džoels Komiskijs

Kā vadīt lielisku mazās grupas sapulci

2008

Atraduma grāmatas

Margarita Pīters

Jaunā globālā ētika: izaicinājums Baznīcai

2014

RARZI

Līga Gleške

Stāsts par pelēko vistiņu un Ķēniņa meitu

2009

“Prieka Vēsts”

Rendijs Elkorns

Dārgumu princips

2015

“Atradums”

Māte Terēze Vārdi, ar kuriem mīl.. 1998 "Rīgas metrolpolijas kūrija"
Francis Trasuns Dzīve un darbi I 1997 Latgales Kultūras centra izdevniecība
Francis Trasuns Dzīve un darbi II 1998 Latgales Kultūras centra izdevniecība

Dievmātes parādīšanās. (La Salette, Medžugorje, Fatima, Lurda)

Izdevniecība La Salette. No poļu valoda tulkoja: Lidija Agloniete

LA SALETTE. Parādīšanās apraksts un vēstījuma nozīme.

2009

Saletinu priesteru misionāru izdevniecība La Salette

 

Mīļie bērni, šis ir Dieva žēlastības laiks!

2000

Petrovskis & Ko. Aldis Auziņš

Māsa Emanuēla Maijāra

Medžugorjes apslēptais bērns

2007

Dzīvības Straumes

Antonijs Urbšs

Fatima atklāsme

1949

Izdevis pr. K.Ručs

Māsas Lūcijas

Fatima Lūcijas atmiņās

2007

Secretariado dos pastorinhos

Pr. A Brumanis

Lurda

2000

Rīgas  Metropoles kūrija

Antonio Borelli

Fatimas vēstījums: traģēdija vai cerība?

1997

Aušros vartu

Draudžu baznīcas (vēsture, cilvēki)

Teoloģiski izglītojošs žurnāls

Dzīves ceļu meklējot...

2007

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Žurnāls ''Ejiet un māciet''

Ekumenisms vakar, šodien un rīt

2006

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Žurnāls ''Ejiet un māciet''

Nabagā vaigs - Kristus Vaigs

2006

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Atbildīgā Ieva Graufelde

Baznīcas gadagrāmata

2006

Klints

Tulkojis un sastādījis bīskaps Jānis Bulis

Baznīcas Liturģiskais kalendārs

2009

Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija

Kornēlija Springoviča

Aglonas ziediņš

1993

Latgales kultūras centra izdevniecība

Mons. A. Goldikovskis

Rīgas Arhibīskapu rezidence Limbažos viduslaikus

1992

Autora izdevums

Inga Sivicka

Andrupenes baznīca, draudze un tās kalpi

2015

Latgales Kultūras centra izdevniecība

Redaktore Klāra Andersone

Baznīca darbībā

2003

Latvijas Romas katoļu baznīcas informācijas centrs

Leonhards Latkovskis

Aglonas baznīcas un klostera vēsture

2012

Latgales kultūras centra izdevniecība

Lic. theol. Jānis Pavlovskis (Tēvs Andrejs, franciskānis-kapucīns)

Es pati būšu puķe

1993

Preses nams

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Dzīves ceļu meklējot.. Ejiet un māciet. Teoloģiski izglītojošs žurnāls 1-2/2007

2007

Valmieras Tipogrāfija LAPA

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Ekumenisms vakar, šodien un rīt. Ejiet un māciet. Teoloģiski izglītojošs žurnāls.

2006

SIA LAPA

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Nabagā vaigs-Kristus Vaigs. Ejiet un māciet. Teoloģiski izglītojošs žurnāls.

2006

SIA LAPA

 

Baznīcas gadagrāmata 2006

2005

Klints

Tulkojis latviešu valodā un sastādījis bīskaps Jānis Bulis

Baznīcas liturģiskais kalendārs

2009

SIA "Latgales druka"

Kornēlija Springoviča

Aglonas ziediņš

1993

Latgales kultūras centra izdevniecība

Mons. A.Goldikovskis

Rīgas Arhibīskapu rezidence Limbažos viduslaikos

2000

 

Inga Sivicka

Andrupenes Baznīca, draudze un tās kalpi

2015

Latgales kultūras centra izdevniecība

 

Baznīca darbībā

2003

Latvijas Romas katoļu baznīcas informācijas centrs

Dzejoļi. Domu graudu.

No angļu valodas tulkojušas V.Ozuna un A.Stafecka

Mīlestība vienmēr ir laikā. Mātes Terēzes apceres katrai dienai.

2002

S/o "Ticība Cerība Mīlestība"

Janīna Babre

Meditācija naktī. Dzejoļi.

1978

Gaisma

Prelāts Dr. Leons Vārna

Zelta graudi no Sv. Rakstiem Jaunās Derības

1992

Ņujorkas latviešu katoļu draudzes izdevums

Helēna Jēgere

Bībeles gudrību vācele

1997

Latvijas Bībeles biedrībā

Karols Vojtila

Trīs poēmas

2005

SIA "Skarabejs"

Rt. Rev. Msgr. Edward Stukels, P.A.

Izprotiet laiku

1956

 

Sast. Ieva Graufelde, Milda Klampe

Gavēņa laika pārdomas

2008

Klints

Tēvs Pio

Domu graudi katrai dienai

2009

Dzīvības Straumes

Šarls de Fuko

Domu graudi katrai dienai

2011

Dzīvības Straumes

Munise Lamberte

365 otrās iespējas

2018

Libri Style

Dziesmas

Dziesmu grāmata katoļiem

Visa zeme Kungam dzied

1996

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Prelāts Dr. Leons Vārna

Raksti un referāti

1989

Ņujorkas latviešu katoļu draudzes izdevums

Evanģēlijs (fragmenti, komentāri, lekcija)

Prof. Aleksis Rubulis

Jēzus Kristus Evaņģēlija komentāri.

1994

Gaisma

 

Lekcijas un Evaņģēliji un baznīcas lūgšanas

1969

Rīgas Metropolijas kūrija

Vilhelms Bušs

365 reizes viņš. Svētceres visām gada dienām.

1994

 

Monsinjors Dr. A.Brumanis

Bībelē apslēptie dārgumi.

1992

 
 

Dzīvības Evaņģēlijs (Evangelium vitae). Pāvesta Jāņa Pāvila II enciklikā vēstule.

1996

Rīgas Metropolijas Kūrijas izdevums

Ezotērikas kaitīgums.

Tēvs Klemenss Pilars COp

Ezotērika un kristīgā ticība - kā tās atšķirt?

2010

Svētā Sebastiana māja

Karlo Klimati

Jaunieši un ezotērika

2006

kustība "Nepaliec viens"

Ģimene. Laulība. Jaunlaulātie. Seksualitāte.

Eglīte T.

Šķīstība. Mīlestība. Laulība.

2000

 

Dr. Kempbels R.

Kā mīlēt savu bērnu?

2004

AMNIS

Rasa I.

Mēs esam radīti, lai būtu kopā…

2004

Sol Vita

Sv.tēvs Benedikts

DEUS CARITAS EST. Svētā Tēva Benedikta XVI Enciklika par kristīgo mīlestību

2006

Rēzeknes-Aglonas diecēzes kūrija

Anžs D.

DEUS CARITAS EST. Svētā Tēva Benedikta XVI Enciklika par kristīgo mīlestību

1998

Rīgas Metropolijas kūrija

Omaršana S.

Sievas lūgšanas spēks

2011

Agape Latvija

Eldredžs Dž.

Dieva tēvišķība. Kā iemācīties to, ko Tavs tētis tā arī nekad nevarēja Tev iemācīt

2014

Dzīvības straumes

Macata A.

Mīlestības sagūstītie. Kā dāvāt un pilnveidot seksualitāti laulībā

2000

PATMOS

Jance M. (tulkoja)

Augstāko Likumu aizstāvot

2007

Priestera Pjotra Skargas vārdā nosauktā Kristīgās kultūras biedrība Krakovā

Bisenieks V. (tulkoja)

Par kristīgās ģimenes uzdevumiem mūsdienu pasaulē

2000

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Lašanss L.

Laulāto un ģimenes laimei

2008

Dzīvības straumes

Lembs K.

Priecāties, ka esmu Tevi apprecējis

1996

AMNIS

Merlo A.

ES TEVI MĪLĒŠU TIK UN TĀ

2011

Dzīvības straumes

Kruasāna Ž.

SIEVIETES aicinājums

2003

Dzīvības straumes

Kruasāna Ž.

MIESA SKAISTUMA TEMPLIS

2004

Dzīvības straumes

Dobsons Dž.

gatavoties pusaudža vecumam. Kā pārdzīvot nopietnu pārmaiņu gadus

2005

Prieksa Vēsts

Bergners M.

Mīlestības sakārtošana

2005

Dzīvības straumes

Anatrella T.

Narcisa Valstība. Seksuālās atšķirības nolieguma sekas

2000

 

Purmalnieces A.

Miriam… kāpēc Tu raudi? Sievietes ciešanas pēc aborta

2006

Dzīvību kustība

Vaits D.

Patiesa sajūsma. radikāla pieeja draudzībai, mīlestībai un sexam

2004

AMNIS

Dr. med. Skots Peks

Nepazīstamais Ceļš. Mīlestības, Tradicionālo vērtību un Garīgās izaugsmes Jaunā psiholoģija

2005

Zvaigzne ABC

Burguā E.

bioētika visiem

2000

"Nepaliec viens", "Sarment"

Andersons R.

Kā atklāt Dieva nodomu savai laulībai: "Kad viss grūst, izlasi Pamācību?

2004

Rīgas starptautiskais Bībeles institūts

Nikijs un Sīla Lī

Grāmata laulātajiem.

2010

Alpha

Ievērojumu cilvēku dzīve (apraksti)

Brālis Rožē no Tezē

Dievs var vienīgi mīlēt

2004

KALA Raksti

Jānis Pāvils II

Dāvana un noslēpums. Manas priesterības piecdesmitajā gadadienā

2000

Rīgas Metropolijas kūrijas

Peirū B., Katā E. M.

CERĪBAS UGUNS Pjērs Gursā, kopienas Emmanuel dibinātājs

2007

KALA Raksti

m. Stefana M.

Dzīves dziesma

1993

"Preses nams"

Zeltiņš M.

Slavējot iegūsti brīvību. Merlīns Karoters. Garīgais spēks caur slavēšanu

1995

VIŅA VĀRDS MANĪ

Lungu S.; Kūmsa A.

Stefans - brīvības cīnītājs

2008

Dzīvības straumes

Bonhēfers D.

Dzīve kopībā

2006

Luterānisma mantojuma fonds

Eskovars M.

Francisks. Lūgšanu spēks. Bibliogrāfija

2013

Kontinents

Jerumanis A. M.

Dieva kalps Jānis Pāvils II

2011

KALA Raksti

Zariņš I.

Meli un pretmeti

2003

Nordik

M. Bukšs

Nikodems Rancāns. Latgaļu rakstnīks un tautas audzynōtōjs

1971

P/s/ Latgaļu izdevnīceiba

Cepīte I. (redaktore)

BENEDIKTS XVI Sarunā ar Pēteru Zēvaldu. Pasaules gaisma. Pāvests, Baznīca un laika zīmes

2010

Vox Ecclesiae/ Pētergailis

Urtāne R.,Ruščaka M., pr. Stepanovs A., Dīšereite R. (redkolēģija)

CETURTĀ ZVAIGZNE Bīskapa Antona Justa 50 priesterības gadi

2010

Jelgavas diecēzes kūrija

Vaivods J.

CERĪBAS UGUNS Pjērs Gursā, kopienas Emmanuel dibinātājs

1990

Liesma

Katrīna de Huka Dohertija

Tuksnesis

2009

Dzīvības Straumes

Jaunava Marija - Kristus Māte

Kīts Furnjē

Marijas lūgšana

2010

KALA Raksti

Marija Bērziņa

Kristus Māte

1991

Gaisma

Mariāniskā runā uz saviem mīļotajiem priesteriem

Dievmāte runā uz saviem mīļotajiem priesteriem

1988

Mariāniskā priesteŗu kustība

 

Novenna nemitīgās palīdzības Dievmātes godam

2006

Rēzeknes-Aglonas diecēzes kūrija

Liks Lannuā

Visumazais

2017

Dzīvības straumes

Jēzus Kristus.

Janīna Babre

Jēzus Nācarietis. Mīlestības derības. Otrā daļa

1979

Latviešu katoļu biedrība Austrālijā Grāmatu fonds

 

Jēzus. Dzīves stāsts Lūkas Evaņģēlijs.

1990

Campus Crusade for Christ, Inc

Rufus Pereira

Jēzus šodien

2001

Reliģijas Zinātņu Augstskola

Č.Dikenss

Mūsu Kunga dzīve

1936

Vieda

Johanness Hatls, Andreass Harts

BASIC. Jauns sākums kopā ar Jēzu 60 dienās.

2010

Dzīvības Straumes

Rufus Pereira

Jēzus Šodien

2001

Reliģijas Zinātņu augstskola

Mārtins Džeimss

Septiņi pēdējie vārdi

2019

KALA Raksti

Leandrs Lašanss "Manu izredzēto laimei" JĒZUS 2008 Dzīvības straumes
       

Katoļu baznīcas vēsture. Arheoloģija. Katolicisms. (Latvijā, Latgalē)

Etjēns Žilsons

Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos

1997

Filozofijas un socioloģijas institūts

Prof. Aleksis Rubulis

Reliģija un arheoloģija

2000

Rīgas Metropolijas Kūrija

Julijans Kardināls Vaivods

Katoļu baznīcas vēsture Latvijā. Kristīgās baznīcas vēsture senajā Livonijā

1994

Rīgas Metropolijas Kūrija

Julijans Kardināls Vaivods

Katoļu baznīcas vēsture Latvijā. Baznīcas vēsture Kurzemē.

1994

Rīgas Metropolijas Kūrija.

 

Sv.Vecās un Jaunās Derības vēsture

1991

Rīgas Metropolijas Kūrija

Prof. Dr. Theol. P.Laurinovičs

Kristīgās Baznīcas vēsture

1937

"Klints"

R.Kamiska

18. gadsimta glezniecība Latgalē

1994

"Zinātne"

Prof. Aleksis Rubulis

Bibliskā arheoloģija

2001

Latgales Kultūras centra izdevniecība

St.Škutāns, M.I.C.

Katõļticeibas vēsture un katehisms

1980

 

Kārlis Adams

Katolicisma būtība

1997

Rīgas Metropolijas Kūrija

Julijans Kardināls Vaivods

Katoļu Baznīcas vēsture Latvijā. Katoļu Baznīca caru vastī Krievijā. Baznīcas vēsture Vidzemē XVIII-XX gadsimtos.

1994

Rīgas Metropolijas Kūrija

Henriks Trūps-Trops

Latvijas Romas katoļu Baznīca komunisma gados 1940-1990

1992

Rīgas Romas katoļu Metropolijas kūrija

Henriks Trups

Katoļu Baznīcas vēsture

1992

"Avots"

Braiens Bols

Vai Bībelei var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme?

2010

PATMOS

Skots un Kimberlija Hani

Pārnākšana Romā. Mūsu ceļš uz katoļticību

2012

KALA Raksti

Kempenes Toms Sekošana Kristum 1999 Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums

Kristīgās ticības pamati (pamatiesības ceļš pie Kristus)

Sioneka S. (tulkoja)

Kristieši pasaulē. Par laju aicinājumu un misiju baznīcā un pasaulē 20 gadus pē II. Vatikāna koncila

2002

Effata

Rusiņš A.

Disputs ar ticības brāļiem

2000

Latgales kultūras centra izdevniecība

Tozers A. V.

Zināšanas par Svēto. Dieva īpašības un to nozīme kristīgajā dzīvē

2003

Atklāsme

Jerumanis A. M.

Ievads teoloģijā

2000

Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija: Rēzeknes Vēstis

Jerumanis P. M. (kom.vad.)

VATIKĀNA II KONCILA dogmatiskās konstitūcija par dievišķo atklāsmi DEI VERBUM

2007

Rīgas Metropolijas kūrija

Restrepo M.

Katoļi, mostieties!

2012

Dzīvības straumes

Ivančičs T.

Dievs pārmaina

2011

Dzīvības straumes

Kempenes Toms

Sekošana Kristum

1999

Rīgas Metropolijas kūrija

Apiņš L. (red.)

Dzīvības grāmata

1992

Lūsis

Grēfs T. R.

Jā, Tēvs! Ikdiena ar Dievu

1991

Rīgas Metropolijas kūrija

Filips T.

Sirds gudrības avots ir Dievs

2012

Dzīvības straumes

Hemondi F. un I. M.

Cūkas viesistabā. Praktiska atbrīvošanas rokasgrāmata

2007

Viņa Vārds Manī

Pr. Daičers T.

Pārdomas par ticību

2006

Mairāņu kongregācija

Barbaričs S.

Dod man savu ievainoto sirdi

2002

Effata

Velss M.

Nomaldījušies tuksnesī

1998

Kristus Latvijai. Latvijas Kristīgais radio

Žoržs B.

Dzīvot slavēšanā  2. izdevums

2011

Dzīvības straumes

Dr.prof. Toths T.

Ar vaļējām acīm caur Dieva pasauli otrais izdevums

1999

Rīgas Metropolijas kūrija

Kērners R. OCD

Dzīvot garīgi

1986

Romas katoļu Garīgais seminārs

Brūvers P. (tulk.)

Tēvs Marijas - Eugēnijs no Bērna Jēzus Svētā Gara iedvesmā. Lūgšana un darbība.

1990

Rīgas Garīgais seminārs

Martins Dž.

Jezuītu ceļvedis (gandrīz) visā. Garīgums reālajai dzīvei

2013

KALA Raksti

Cirsis P.

Sirds Dievs

1993

Rīgas Metropolijas kūrija

Cirsis P.

Dogumu Dievs

1965

Melburnā: Latviešu katoļu biedrības Austrālijā grāmatu fonds

Kērners R. OCD

Jo Dievs to no manis grib. Kā lai es atrodu savu aicinājumu?

1994

Rīgas metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Jance M.

Sekošana Kristum

2011

KALA Raksti

Stanieks E.

Rūpēs par SIRDSAPZIŅU pārdomas par dekalogu

2001

Vārds

Kērners R., OCD

Brīvība, kas nāk no iekšienes

2001

 

Sekveira Ž.

Pāri cerībai! Vairāk nekā tu spēj noticēt: mūžīgā evaņģēlija apsolījums, spēks un realitāte.

2003

 

Prof. Dr. pr. Ladusāns S. SJ

Reliģijas filozofijas. Otrais Gnozeoloģiskās triloģijas sējums

1996

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Galagers T. M. OMV

Garu izšķiršana. Ignācisks ceļvedis ikdienas dzīvei

2015

KALA Raksti

Brumanis Ā. A.

Kristīgās ticības pamatjautājumi. Pārdomas par Dievu, cilvēka garīgo dzīvi, iesaistīšanos sabiedrībā

1994

Rīga: Romas katoļu Rīgas Metropolijas Garīgais seminārs

Heigins K. E.

Garīgā izaugsme

2010

Jelgavas kristiešu draudze "Godība"

Krencers F.

Kam mēs ticam

1991

Rīgas Metropolijas kūrija

Lašanss L.

Četrdesmit divi pakāpieni, lai sasniegtu virsotni

2010

Rīga: Dzīvības straumes

Tichovska H. (redakcija)

Bīskaps Jāzeps Rancāns. Dzīve un darbs

1973

ASTRAS apgāds

Tichovska H. (redakcija)

Bīskaps Jāzeps Rancāns. Rakstu izlase

1977

ASTRAS apgāds

mons. Daļeckis O.

Nācarietim - 2000. Atmiņas un pārdomas par Svēto Zemi

2000

Rīgas Metropolijas katoļu Garīgais seminārs

Kalniņš I. E.

Cilvēks starp Dievu un Pasauli. Garīgā aprūpe un veselība

2002

Klints

Slavko Barbaričs OFM

Sviniet Misi no visas sirds

2018

KALA Raksti

Pāvests Francisks

Enciklika

Laudato si' (Esi slavēts)

2016

VOX ECCLESIAE

Pāvests Francisks

Dievs ir jauns

2019

KALA Raksti

Klēra kongregācija Vispārējais katehēzes direktorijs 2015 RARZI, Rīga

Liecības (par ticību). Brīnumi.

 

Euharistija

1980

 

Marija Valtorta

Evaņģēlijs - kā man tas tika atklāts. Jēzus skaidro desmit baušļus.

2008

Dzīvības Straumes

Marija Valtorta

Evaņģēlijs - kā man tas tika atklāts. Pirmsākumi - 1.sējums.

2007

Dzīvības Straumes

Johanness Hartls

Manā sirdī uguns.

2015

Dzīvības Straumes

Hose Antonio Fortea

Intervija ar eksorcistu

2010

Dzīvības Straumes

Māsa Emanuēla Maijāra un Marija Simma

Šķīstītavas dvēseļu pārsteidzošais noslēpums

2015

Dzīvības Straumes

Heidija Beikere sadarbībā ar Šeru Pradhanu

Mīlestības mudināti

2016

Dzīvības Straumes

Brīge Makkenna OSC sadarbībā ar Henriju Laibersetu

Brīnumi notiek. Dievs spēj paveikt neiespējamo.

2012

Dzīvības Straumes

Marija S. (Māsa no Rīgas Doma)

Dvēseles sarunas un lūgšanas

2008

 

Priesteris Dr. PFAN. Jezierskis

Sirdsskaidrības varonīga aizstāvēšana

1960

 

Žans Vanjē

Asaru avots

2005

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Herberts Alfonso

Tu mani sauci manā vārdā

2004

Effata

Monika-Marija Štekera

Kādas lielas mīlestības piedzīvojums

2000

Rīgas Metropolijas kūrija

Tims Genārs

Stiprāks par naidu. Nobendēta bērnība: no šausmām līdz piedošanai

2011

Dzīvības Straumes

Māsa Emanuela, Marija Simma

Pārsteidzošie  šķīstītavas noslēpumi.

1999

Kongregācija Māsas - Palīdzētājas Dvēselēm Šķīstītavā

Leo Madigans

Svētīgā Aleksandrīna da Kosta. Fatimas mistiķe un mocekle.

2011

KALA Raksti

Janīna Babre

Gaisma no austrumiem

1971

Latviešu katoļu žurnāla Gaisma izdevums

Lūgšanas (to nozīme). Meditācijas.

Kastro R. un M

Svētīt, lai dziedinātu. Svētīt, lai saņemtu svētību

2008

KALA Raksti

 

Kopā ar Jēzu. Lūgšana bērniem un jauniešiem 2.papildinātais un pārstrādātais izdevums

2002

Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija

Tēvs Benedikts MIC

Kapusvētki un lūgšanas par mirušajiem

2014

Tēvu Mairāņu klosteris

Sprūģis E.(tulkoja)

Aicinājums. Garīgie vingrinājumi ikdienas saskaņā ar Sv. Ignācijas no Lojolas ieteikumiem

1996

Lietuvas - Latvijas jezuītu province, Didžioji

Jance M. (tulkoja)

Stunda ar Jēzu

2009

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Trepšs A.

Ķeltu vakara lūgšanas

2004

"RENOVATA"

Kurša - Briede I. (redaktore)

Klusuma vieta: kontemplācijas ceļi

2008

Dzīvības straumes

Balode A. (tulkoja)

Sirds atrod vārdus LIELDIENĀS. Lūgšanu un pārdomu teksti gavēņa laikam

2003

KALA Raksti

Plijā Ž.

Lūgties kā ķēniņa bērnam. Jauns lūgšanu krājums 3. atkārotais izdevums

2006

Dzīvības straumes

 

Euharistija

2004

Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija "Latgales druka"

Huka - Dohertija De K.

Pie Kunga Krūtīm

2007

Dzīvības straumes

Prāv. Mozga S.

Svētais Rožukroni

1959

Dzimtenes Balss apgāds

Viljamsa V.

Prieks pakļauties VIŅAM: mātes lūgšanas - mātes mīlestība uzvar pasauli

2016

Dzīvības straumes

Zeltiņš M.

Lūgšanas Jēkaba 5:16

2009

Viņa Vārds Manī

Fusko D. P.

Aizsardzība pret ļauno

2013

Dzīvības straumes

Makols K.

Dzimtas sakņu dziedināšanas ceļš

2005

Dzīvības straumes

Stanieks E.

Lūgšana

2001

Izdevniecība "Vārds"

Tēvs Mārtiņš Vincents Lučia

Mātes Terēzes no Kalkutas Rožukroņa meditācijas. Mīlēt Jēzu ar Marijas Sirdi. Euharistiskas meditācijas par Rožukroņa piecpadsmit noslēpumiem

2000

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Tēvs Mārtiņš Vincents Lučia

Nāciet pie Manis Vissvētākajā Sakramentā! Lūgšanu grāmata ar 5 euharistiskajām svētajām stundām, kas ietver personīgas meditācijas un lūgšnas Jēzus priekšā vissvētākajā Sakramentā

2000

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Mosterts B.

Mērķtiecīga lūgšana. Kā saņemt atbildi uz lūgšanu. Praktiskās lūgšanas rokasgrāmata

2007

Viņa Vārds Manī

m. Emanuēla Maijāra

Marjama no Bētlēmes - mazā arābiete

2013

Dzīvības straumes

N/A

Jaunava Svētā, Aglonas Baznīcā: novennas Aglonas Dievmātei

2016

Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija "Latgales druka"

Priede J.

Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija

2002

Kristīgās Dzīves Institūts

pāvests Francisks

Evaņģēlija prieks. Svētā tēva Franciska Apustuliskais pamudinājums Evangelii Gaudium

2014

KALA Raksti

Omaršana S.

Vecāku lūgšanas spēks

2013

AMNIS

Reliģiskā izglītība

Tēraudkalns V.

Reliģiskās dažādības tematika izglīībā - Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija

2009

Latvijas Bībele biedrība

Jasenas K.

Sv. Klemenss Hofbauers. Jelgavas prāvests un Zemgales katoļu dzīves modinātājs.

1933

"Latvijas Provinces Prese"

Sargūnas L. (tulkoja)

Katoļu katehisms

1960

Herdera apgāds Freiburgā - Bāzelē - Romā - Vīnē

Pavlovskis J.

Katoļu katehisms

1993

Latgales Kultūras centra izdevums

Cakuls E., Lapelis V.

Ētika

1997

Rīgas Metropolijas Kūrijas izdevums

prel. Stukels E.

Katoliskais Katķisms

1999

 

Kalniņa A. (redak.)

Ticības mācības kongregācija DEKLARĀCIJA DOMINUS IESUS. Par atpestīšanas vispārīgumu un vienīgumu Jēzū Kristū un Baznīcā

2000

"Vārds"

Lozano N.

Vecākā brāļa atgriešanās. Atklājot Dieva mīlestības un žēlsirdības jauno nozīmi

1997

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Dominiks Bartelemī

Dievs un tā tēls

2012

RARZI

Viktors Pentjušs Morālteoloģijas pamatprincipi 1998 Romas katoļu Rīgas metropolijas Garīgā semināra Katehētikas institūts

Sprediķi (homīlijas)

Prāvests Arnolds Ernstsons

Dvēseles draugs. Svētrunu izlase 1982-1987

1997

 

E.Berga

Gaisma tumsībā. Prāvesta E.Berga sprediķu un runu izlase.

2000

Sējējs

Bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis

Sprediķi

2000

KALA Raksti

Julijans Kardināls Vaivods

Homīlijas visa gada svētdienām. I sējums

1953

Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums

Julijans Kardināls Vaivods

Homīlijas visa gada svētdienām. II sējums

1953

Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums

Julijans Kardināls Vaivods

Īsas mācības. Visa gada svētdienām un galvenajām svētku dienām.

1954

Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums

Mons. Dr. A.Brumanis

Mīlestībā vienoti. Dieva vārda apceres svētdienām A cikls

1989

 

Dr. A.Brumanis

Zinu, kam ticu. Dieva vārda apceres svētdienām B cikls.

2000

 

Monsinjors Dr. A.Brumanis

Cerība nepievils. Dieva vārda apceres svētdienām C cikls

1988

 
Pāvests Francisks Rīta Homīlijas 2015 Kalna Raksti

Svētie Raksti (to skadrojumi)

Antonius, Archiepiscopus-Metropolita Rigensis

Sv. Vecās un Jaunās Derības vēsture

1989

Antonius, Archiepiscopus-Metropolita Rigensis

Modris K. Gulbis

Lasīsim Bībeli

1989

Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Kristus draudze Minesotā

Pr. K. Ručs

Mazā Svētā vēsture

1949

Izdevis pr. K. Ručs - Libekā

Mieram tuvu grāmata

Sekošana Kristum

2011

KALA Raksti

Janīna Babre

Mīlestības derība

1976

Latviešu katoļu biedrība Austrālijā grāmatu fonds

No latiņu teksta tulkojis preiāts Vincents Strelēvics

Mūsu Kunga Jēzus Kristus. Jaunā Derība

1949

Datum Burghusii

Pēc Jaunā Romiešu psalterija tulkojums pr. St. Mozga

Psalmi

1961

Dzimtenes balss apgāds

Dmitrijs Ščedrovickis

Daniēla grāmatas pravietojumi

2014

Viņa Vārds Manī

Latvijas Bībeles biedrība

Jaunā Derība un psalmi

1997

Latvijas Bībeles biedrība

Nu greku originala tulkōjis un izdevis Dr. Th. Aloizijs Broks

Svātī Roksti. Jaunais īstōdejums

1933

Aglyunā

KALA Raksti

Marka Evaņģēlijs

2003

KALA Raksta

Pīters Kalvokoresi

Bībeles vārdu enciklopēdija

2002

Apgāda ''Jumava''

Nu greku  originala tulkōjis un izdevis Aloizijs Broks

Svātī Roksti. 1 daļa

1933

Iespiests Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrības grāmatu spiestuvē

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorija

Jaunā Derība un psalmi

1988

Tipogrāfija ''Cīņa''

Kriss Raits

Ceļvedis Bībelē

1997

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Janīna Babre

Svētā Gara baznīca. Mīlestības derības.

1983

Latviešu katoļu biedrības Austrālijā

Jānis Vaivars

Mūsu ticības dārgmanta

1990

Liepājas tipogrāfija

Svēto  dzīves apraksti un viņu darbi.

Ignats Zariņš

Meti un pretmeti

2003

Nordik

Redaktore Valentīna Unda

Priesteris Jāzeps Borodziula

2009

Latgales kultūras centra izdevniecība.

zaiga Melkerte, Maneta Anševica

Priesteris-moceklis Vladislavs Litaunieks

2005

Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrija

Sastādījis Diarmuids Klifords

Svētie aizbildņi

2008

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Marī Mišels

Mīlestība nemirst. Marsela Vana dzīve

2008

Dzīvības straumes

Daniels-Anžs

Ievainotais gans

2001

Magnificat

Frančesko Džoija

Pāvils no Tarsas. Apustulis, kas jāpazīst visiem.

2008

KALA Raksti

Reinholds Šneiders

Terēze no Spānijas

2000

Izdevniecība "'Vārds''

Konrāds de Mēsters

Tava klātbūtne ir mans prieks! Elizabete no Trīsvienības. Dzīve un mācība

2001

Magnificat

KALA Raksti

Sirds atdod vārdus. Lūgšanu un pārdomu teksti gavēņa laikam.

2003

KALA Raksti

Eluā Leklērs

Kāda nabaga dzīves gudrība. Stāsts par Asīzes Fracisku.

2009

KALA Raksti

Konrāds de Mēsters

Es sevi upurēju Tavai Mīlestībai. Svētā Terēze no Lizjē

2007

KALA Raksti

Stendāls

Kastro klostera priekšniece

1992

Avots

Agnese Rišoma

Svētā Katrīna Laburē

2001

Oriģināls izdots Parīzē

Māte Terēze

Vārdi, ar kuriem mīl...

1998

Rīgas Metropolijas kūrija

Jānis Pāvils 2

Pārkāpjot cerības slieksni

1997

Rīgas Metropolijas kūrija

Grīvas draudze

Tavā patvērumā steidzamies

1999

Grīvas draudze

Tehniskais redaktors Arnis Šablovskis

Tēva Pio dzīvesstāsts

1998

Iespiests tipogrāfija P&Ko

Sastādītājs N.Gills

Svētais Akvīnas Toms

1993

Preses nams

Māte Terēze no Kalkutas. Brālis Rože no Tezē.

Lūgšana. Avota svaigums.

2002

KALA Raksti

Stanislavs Mozga

Tēvs Pijs

1964

''Draugas'' Spiestuvē

G.K.Čestertons

Sv. Francisks no Asīzes

1992

''Vārds''

Svetais Salas Francis

Filoteja vai ceļš uz patiesi dievbijīgu dzīvi

2000

Rīgas Metropolijas kūrija

Johans Jorgensens

Svētais Asīzes Francis

1998

Rīgas Metropolijas kūrija

Tehniskais redaktors Arnis Šablovskis

Svētā Franciska Ziediņi

1999

Rīgas Metropolijas kūrija

Svētā Terēze no Bērna Jēzus

Kādas dvēseles stāsts

1956

''DE TEMPEL'' APGĀDS BRUĢE

Tēvs Alessio Parente

Sūtiet man savu sargeņģeli! Tēvs Pio.

1997

Latgales kultūras centra izdevniecība

Tēvs Marija-Eugēnijs no Bērna Jēzus

Svētā gara iedvesmā. Lūgšana un darbība

1992

Iespiests Talsu tipogrāfija

Francis Trasuns

Dzīve un darbi

1999

Latgales kultūras centra izdevniecība

Antonio Sikari

Svēto portreti

2008

KALA Raksti

Antonio Sikari

Svēto portreti. Kāda svēta ģimene.

2009

KALA Raksti

Mieram tuvu grāmata

Svētais Benedikts un viņa regula.

2013

KALA Raksti

Karmela Avots

Terēze no Avilas. Dvēseles pils.

2012

KALA Raksti

Karmela Zeme

Komentārs grāmatai ''Dvēseles pils''

2012

KALA Raksti

Alesandro da Ripabotoni

Svētais Tēvs Pio no Pjetrelčīnas - kirēnietis visiem.

2010

KALA Raksti

Biruta Senkēviča

Ziedošais ērkšķis

1963

Dzimtenes balss

Karmela Avots

Terēze no Lizjē. Autobiogrāfiskie manuskripti

2007

KALA Raksti

Mātes Klāras Fey

Vingrinājums

1999

Latgales kultūras izdevniecība

Kūrija

Dievs aicina

1997

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Māte Terēze

Tur, kur ir mīlestība, ir Dievs.

2011

KALA Raksti

Leo Māsburgs

Brīnišķīgie atgadījumi Mātes Terēzes dzīvē

2010

KALA Raksti

Dr. Jānis Jerumanis

Upuris par brāļiem. Bīskaps Boļeslavs Sloskāns

1989

Internacionālais katoļu palīdzības fonds ''Baznīca spaidos''

Priesteris Jānis Lemoine

Svētais priesteris Jānis Bosko.

1930

Lietuviešu saleziešu izdevums

Johans Jorgensens

Svētais Asīzes Francis

1961

Trešā ordeņa apgāds altetingā

Bernārs Sesbuē

 “Marija ticības gaismā”

2012

KALA Raksti

 

Katrīna no Sjēnas

2016

KALA Raksti

Karmela Avots

Terēzes no Avilas. Pilnības ceļš

2009

Kala Raksti

Māte Terēze

Nāc, esi mana Gaisma

2010

Kala Raksti

Svēta Avilas Terēze

Dzīve

2016

Kala Raksti

Pr.Jānis Lemoni Svētais priesteris Jānis Bosko 1999 Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Svēto Raksti (to skadrojumi)

Nu greku originala tulkōjis un izdevis Aloizijs Broks

Svātī Roksti, 2 daļa

1937

Aglyunā

 

 

Kristus rūpes par mums

2000

 

P.Mateo

Jēzus - mīlestības karalis

1997

 
 

Baznīcas vēsture. I daļa

1980

 
 

Baznīcas vēsture. II daļa

1980

 

Rediģējis Aleksis Jāzeps Rubulis

Katolicisms

1987

Gaisma