Jaunumi mūsu bibliotēkā

Uzmanību! Mūsu bibliotēkā ir jaunas grāmatas! 

 

 BIBLIOTEKA 

Stāsts par pelēko vistiņu un Ķēniņa meitu. Līga Gleške.
Vai Bībelei var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme? Braiens Bols.
Pārnākšana Romā. Mūsu ceļš uz katoļticību. Skots un Kimberlija Hani.
Dārgumu princips. Rendijs Elkorns.

Stāsts par pelēko vistiņu un Ķēniņa meitu.  Līga Gleške.

Peleka vistina

"Pienākumi, jautājumi, atbildība, vajadzības, grūtības, ilgas, gaidas, prieks, mīlestība, sāpes. Meklējumi un atradumi. Secinājumi.

Sieviete ir laimīga, kad zina, kas viņa ir, zina, ka viņu mīl, un viņa spēj šo mīlestību pieņemt un dot citiem. Laimīga, kad viņa ir apmierināta ar sevi un vidi, kurā atrodas, un dzīvo pati savu vienīgo, skaisto dzīvi, darot visu iespējamo, ko šobrīd var izdarīt, tai pašā liakā nezaudējot Dieva doto spēju sapņot."

 

  

 

Vai Bībelei var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme? Braiens Bols.

Bibele

Bībeles izpētes nodarbību iedvesmots, Braiens Bols šos jautājumus uzdod 21. gadsimta sākuma kontekstā. Ceļojot pa vēstures, valodas, kultūras, arheoloģijas, pravietojumu un mūsdienu pasaules līkločiem, grāmata "Vai Bībelei var ticēt?" jūs iepazīstinās ar visnopietnākajiem pierādījumiem, kuri palīdzēs atbildēt uz šo vitāli svarīgo jautājumu.
Šī gada Misijas Grāmata sniegs atbildi uz daudziem ar Bībeli saistītiem jautājumiem. Kurš uzrakstīja Bībeli? Cik sena ir šī grāmata? Vai tai var ticēt? Vai vēsture apstiprina Bībelē aprakstītos notikumus? Vai varam ticēt Bībeles pravietojumiem?
Iespējams, ka tieši šī grāmata palīdzēs Taviem draugiem atklāt jaunu patiesību par Dieva Vārdu – Bībeli.

  

 Pārnākšana Romā. Mūsu ceļš uz katoļticību. Skots un Kimberlija Hani.

Parnaksana Roma

Skota un Kimberlijas Hānu grāmata „Pārnākšanā Romā. Rome Sweet Home stāsta par to kā mēs atklājām katoļu Baznīcu kā apsolīto zemi, grāmatas priekšvārdā saka tās autori, teologu pāris - kādreizējais prezbiterāņu mācītājs Skots un viņa sieva Kimberlija. Kad Skots izlemj sekot Kristum, viņš kāri lasa Lutera un Kalvina darbus, kļūdams par pārliecinātu antikatoli. Kā krietnam protestantam piedienas, Skots dedzīgi un uzcītīgi iedziļinās Dieva Vārdā - līdz pats sabīstas no saviem atklājumiem. Kimberlija sākotnēji nav tik kategoriska, taču viņa ir augusi prezbiteriāņu mācītāja ģimenē un vēlas palikt precējusies ar prezbiteriāņu mācītāju, par kādu ir kļuvis Skots. Taču Skots pēc ilgstošām studijām aizvien vairāk pārliecinās, ka Dievs viņu aicina Romas katoļu Baznīcā! Saistošais un aizkustinošais konvertēšanās stāsts mudina katoļus no jauna atklāt savas ticības bagātības. Hānu ģimenes liecība var palīdzēt brāļiem un māsām no protestantu draudzēm labāk iepazīt katoļu Baznīcas mācību, bet jebkuram ieinteresētam lasītājam dziļāk izprast atšķirības starp dažādām konfesijām. Tomēr stāsts ir ne tikai par to, kā laulāts teologu pāris no protestantiem pārtop par katoļiem, bet arī par to, ka Dievs spēj radikāli mainīt cilvēka iesakņojušos uzskatus un likt tam doties gluži jaunā virzienā. Vai mēs vienmēr esam atvērti Dieva plāniem? Skots un Kimberlija Hāni godīgi un sirsnīgi dalās savos dziļākajos pārdzīvojumos un cīņās. Turklāt, pat runājot par visnopietnākajām tēmām, viņi to prot darīt ar smaidu, tāpēc Hānu liecības piesaista klausītājus un lasītājus visā pasaulē.

No angļu valodas tulkojusi Anna Auziņa.

  

Dārgumu princips. Rendijs Elkorns.

Dargumu princips

"Atklāj prieku, kas ir dārgāks par zeltu!
Tev ir iespējams iegūt nenovērtējamus dārgumus. Un tie nes līdzi atbrīvojošu prieku. Grāmatā "Dārgumu princips" tu atklāsi radikālu Jēzus mācību - noslēpumu, kas apslēpts došanā. Atklājot šo noslēpumu, tava dzīve vairs nebūs tāda pati. Un to tu arī nevēlēsies! Dari to! Jautā Dievam, kas ir tavā sirdī...
"Tēvs, atver man acis! Pie kā es turos, kas laupa man prieku tagad un atlīdzību nākotnē?"
Rendijs Elkorns ir Eternal Perspective Ministries dibinātājs, pirms tam viņš 14 gadus kalpoja kā mācītājs. Viņš ir uzrunājis cilvēkus visā pasaulē un kā vieslektors pasniedzis Maltnomas universitātes fakultātes un Vesternas seminārā Portlandē, Oregonas štatā.
No angļu valodas tulkojusi Līga Avotiņa. Izdevumā izmantoti citāti no 1965. gada revidētā Bībeles teksta un jaunā Bībeles tulkojuma.