Seminārs: Šizofrēnija vai apsēstība?

seminrs sizofrenija 2019 final

Aicinām piedalīties seminārā "Garīgās veselības robežjautājumi. Šizofrēnija vai apsēstība?"
Seminārs notiks 21.maijā (18:00-21:00), Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā) (pagalmā pieejama plaša bezmaksas stāvvieta).
Semināru organizē Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ar mērķi piedāvāt tālākizglītības iespēju pastorālā darba veicējiem, garīdzniekiem, veselības aprūpes un sociālās jomas profesionāļiem, kā arī citiem klausītājiem, kuriem interesē garīgās un psihiskās veselības robežjautājumi.

Semināra mērķi:
Piedaloties seminārā, klausītāji gūs izpratni par šizofrēniju un tās simptomiem, kā arī uzzinās par kritērijiem, kas atšķir psihisko saslimšanu izpausmes no ļaunā gara apsēstības gadījumiem. Seminārs sniegs paplašinātu informāciju par palīdzības un atbalsta iespējām šizofrēnijas pacientiem un viņu tuviniekiem.

Diskusijas lektori:
Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents
Ilona Krone, Dr. pscyh., klīniskā psiholoģe, psihoterapeite
Rīgas arhidicēzes eksorcisti
pr. Andžejs Stoklosa (Gulbenes draudzes prāvests)
pr. Pāvils Kamola (Madonas draudzes prāvests)

Norise:
Seminārs notiks neformālā diskusiju formātā.
Ievaddaļā katrs no lektoriem ir aicināts uzstāties ar uzrunu, kurā īsi iepazīstina ar sevi, savu profesionālo darbību un svarīgākajām atziņām saistībā ar šizofrēniju un palīdzības iespējām.
Paneļdiskusijas mērķis ir veicināt starpdisciplināru skatījumu uz cilvēku kā vienotu veselumu - veselības un arī slimības kontekstā. Diskusiju vadīs psiholoģe Inese Lietaviete un jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs.

Iespējamie sarunas temati:
Kā atpazīt šizofrēniju? Kā atšķirt to no citiem ar stresu saistītiem traucējumiem (piem., disociācijas, transa)? Kā atpazīt ļaunā gara apsēstības gadījumus?
Kā palīdzēt? Pie kā vērsties? Kurā brīdī tas jādara?
Vai ticība un garīgās prakses var palīdzēt pārvarēt šizofrēniju? Kad tās traucē?
Kā pārvarēt bezpalīdzības sajūtu, kas rodas, atbalstot tuviniekus ar šizofrēniju?
Dalības maksa: 10,00 eiro, ja samaksā ar pārskaitījumu līdz 14. maijam

Konta numurs:
LPU FILIĀLE RARZI
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību (ja reģistrējas elektroniski).
Reģistrācija: https://forms.gle/LWaJ2Jq1j7cTxorp9
Dalības maksa pasākuma dienā - 15,00, ja būs brīvas vietas ( lūdzam zvanīt 29745440).
Dalībnieku skaits ierobežots.