Aicinām visus pilsētas iedzīvotājus uz kopīgu Adorāciju mūsu baznīcā

pazinjojums uz Sv.Gara nonaksanas svetkiem res

Aicinām visus pilsētas iedzīvotājus uz kopīgu Adorāciju Jēzum Sv. Gara nonākšanas svētkos mūsu baznīcā 09.06. pl.10.30.