VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVĒTKU KĀRTĪBA AGLONAS DIEVMĀTES SANKTUĀRIJĀ 2019.GADĀ

Aglona

11. augusts, svētdiena
SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
10.00   Sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Svētdienas sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

12. augusts, pirmdiena
ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
07.00   Rīta sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

13. augusts, otrdiena
07.00   Rīta sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv.Mise
15.00   Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30   Vesperes
19.00   Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00   Lūgšanu vakars
24.00   Pusnakts sv.Mise, nakts adorācija bazilikā

14. augusts, trešdiena
07.00   Rita sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09.00   Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00   Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00   Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00   Žēlsirdības kronītis
16.00   sv.Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS OBLIGĀTĀS SVINĪBAS
17.30    Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00    Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30    Vesperes
19.00    Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00    Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00    Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00   Adorācija bazilikā

15. augusts, ceturtdiena
07.00   Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
09.00   Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00   Sv.Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00   Sprediķis krievu valodā
11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00   Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00   Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)