Pāvesta Franciska vizītes Latvijā 1. gadadiena

P.Francisks 1

24. septembrī Aglonas bazilikā plkst. 12.00 notiks sv. Mise, kas veltīta pāvesta Franciska vizītes Latvijā gadadienai.

Sv. Misi celebrēs Viņa Ekselence Sarsenterum diecēzes titulārais arhibīskaps Petars Antuns Rajičs (Petar Antun Rajič), kuru pāvests Francisks š.g. 6. augustā ir nominējis par apustulisko nunciju Latvijā un Igaunijā. Uz svinībām tiek aicināti priesteri, konsekrētās personas un ticīgā tauta.