Aglonas svētku programma 2020

Aglona

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11.augusts – otrdiena)

12.00 - Dienas Sv. Mise. Celebrē b. Jānis Bulis, dzied Stirnienes draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)
19.00 - Vakara Svētā Mise. Celebrē pr. R.Stankevičs, MIC, dzied Aglonas bazilikas draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12.augusts – trešdiena)

12.00 - Dienas Svētā Mise. Celebrē b. Jānis Bulis, dzied koris "Versija" (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)
19.00 - Vakara Sv. Mise. Celebrē pr. A.Ševels, MIC, dzied Līvānu draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

13.augusts – ceturtdiena

12.00 - Dienas Sv. Mise. Celebrē pr. H. Broks, dzied Aglonas bazilikas draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

SVĒTĀ MEINARDA LIELIE SVĒTKI

19.00 - Vakara Sv. Mise. Celebrē b. Viktors Stulpins, dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

 

14.augusts – piektdiena

09.00 - Sv. Mise. Celebrē paulīniešu tēvi, dzied Aglonas bazilikas draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)
12.00 - Dienas Sv. Mise. Celebrē b. A.Kravalis, bīskapi koncelebrē, dzied Preiļu draudzes koris (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 400)

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI

19.00 - Vakara Svētā Mise. Celebrē arhibīskaps Z.Stankevičs, dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
22.00 - Tautas Krustaceļš. Vada b. J.Bulis, b. E.Pavlovskis, dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne (sakrālajā laukumā, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
23.10 - Sv. Mise. Pr. M.Klušs, dzied Balvu draudzes koris (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
24.00 - laukums tiek atbrīvots, un vārti slēgti

15.augusts – sestdiena

07.00 - Svētā Mise latīņu valodā (bazilikas kriptā 20 cilvēkiem)
08.00 - Rīta Sv. Mise. Celebrē b. E.Pavlovskis, dzied koris I.Sajevskas vadībā (pie bazilikas dārza altāra, maksimālais cilvēku skaits – 500)
12.00 - Svētku galvenā Svētā Mise. Celebrē pāvesta sūtnis Baltijas valstīs V.E. arhibīskaps Petar Antun Rajič, bīskapi koncelebrē, dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)
14.00 - Svētku noslēgums (pie pāvesta altāra, maksimālais cilvēku skaits - 3000)

 

Precīzāka informācija par dievkalpojumiem un pieteikšanās iespējām sekos drīzumā.
Atgādinām, ka mainoties epidemioloģiskajai situācijai var tikt pieņemti citi lēmumi.

Pārpublicēts no www.katedrale.lv