SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MAIJĀ

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MAIJĀ

 

Maijā katru darbadienas vakaru 17.30 Rožukronis un litānija Dievmātes godam.
   
01. maijs, sestdiena Sv. Jāzeps-strādnieks,
mēneša I sestdiena
Maija dievkalpojumu sākums
  07.00   Sv. Mise latviski 
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski 
  18.00
  Litānija sv. Jāzepa godam, sv. Mise, pie Lurdas Dievmātes altāra poliski 
   
02. maijs, svētdiena Lieldienu V svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
03. maijs, pirmdiena Sv. apustuļi Filips un Jēkabs, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
09. maijs, svētdiena Lieldienu VI svētdiena,
Mātes diena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. maijs, otrdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
13. maijs, ceturtdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DEBESKĀPŠANA, lieli svētki
Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam   poliski
  12.00   Sv. Mise  poliski
  17.30    Rožukronis, litānija Dievmātes godam  latviski
  18.00    Sv. Mise, Depozīcija   latviski
     
14. maijs, piektdiena Sv. apustulis Matijs, svētki
Novennas Dieva Svētā Gara godam sākums     
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam  poliski
  18.00   Novenna, sv. Mise  poliski
   
16. maijs, svētdiena Lieldienu VII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
22. maijs, sestdiena  
  07.00   Sv. Mise latviski
SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA, lieli svētki
  17.00   Vigīlijas sākums  
  18.00   Sv. Mise poliski
  18.45   Adorācija  
  20.00   Depozīcija  
 
23. maijs, svētdiena  
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Nāc Svētais Gars…,sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. maijs, pirmdiena V.J. Marija, Baznīcas Māte, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
27. maijs, ceturtdiena Mūsu Kunga Jēzus Kristus –
Augstais un Mūžīgais Priesteris, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
29. maijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
     
30. maijs, svētdiena VISSVSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, lieli svētki
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Kapusvētki Komunālajos kapos  
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
31. maijs, pirmdiena V.J. Marijas apmeklēšanas svētki,
Maija dievkalpojumu noslēgums
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, TE DEUM LAUDAMUS poliski