Sveicam mūsu prāvestu Bernardu Vagali priesterības 10 gadu jubilejā

BV cut4

Sveicam mūsu prāvestu Bernardu Vagali priesterības 10 gadu jubilejā!

Lai Kungs bagātīgi dāvā visas vajadzīgās žēlastības arī turpmāk auglīgi sludināt Dieva Vārdu un vienot ar Kristu Dieva tautu!

 

Sirsnībā,
Daugavpils Dievmātes draudze