Svētā Mise par aizmirstajām dvēselēm šķīstītavā

Dveseles skistitava

28.02.2021 plkst. 18.00 notiks Svētā Mise (poliski) par aizmirstajām dvēselēm šķīstītavā.