Pelnu trešdiena

Pelna tresdiena 2020 5

Visiem kristiešiem, katram savā veidā, Dieva likums uzliek pienākumu gandarīt; bet lai visi savienotos zināmā kopējā gandarījumā, tiek priekšrakstītas gandares dienas, kurās kristiešiem vajag:
     1* īpašā veidā nodoties lūgšanai;
     2* darīt dievbijības un tuvākmīlestības darbus;
     3* uzņemties pašuzupurēšanos, sevišķi pildot savus personīgos pienākumus;
     4* un it īpaši, saskaņā ar sekojošo kanonu priekšrakstiem, ievērojot gavēni un atturību. (Kan.1249)

Atturēšanās no gaļas ēdieniem un gavēnis noteikts Pelnu dienā (Kan. 1251), tāpat šajā dienā iespējams iegūt pilnas atlaidas par Krustaceļa dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām.

Tāpēc aicinām ikvienu ņemt dalību Pelnu dienas dievkalpojumos un savu iespēju robežās ieturēt stingru gavēni. Baznīcā pastāv sens ieradums Pelnu dienā un Lielajā Piektdienā gavēt ar maizi un ūdeni.