Ziedojumi pr.Mukāna pieminekļa uzstādīšanai

Mukans 23

Tuvojoties ilggadēja draudzes prāvesta Jura Mukāna miršanas gadadienai,

Daugavpils Dievmātes draudze lūdz ziedot prāvesta kapa pieminekļa izveidošanas un uzstādīšanas atbalstam.

Ziedojumi tiks vākti svētdienas kolektē 23. februārī un 1. martā visās svētajās Misēs.

Pārējā laikā no 20.02.2020 – 02.03.2020 iespējams ziedot šim mērķim paredzētā ziedojumu lādē baznīcā vai draudzes bankas kontā ar norādi: ziedojums pr. Jura Mukāna pieminekļa uzstādīšanai.

Konta numurs:

LV69PARX0016994520001
AS "Citadele banka", Daugavpils fil.
Kods: PARXLV22

Lai Dievs aizmaksā visiem labas gribas cilvēkiem!

 

Intervija ar priesteri Juri Mukānu

Pr. Juris Mukāns