SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Visu mēnesi pēc vakara sv. Mises litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
   
1. jūnijā, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki 
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena  
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, LIELI SVĒTKI
  08.30 sv. Mise, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūnijs, ceturdiena  
KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, LIELI SVĒTKI
   09.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
14. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, procesija ar 4 Evaņģēlijiem LV latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissvēto Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
       
19. jūnijs, piektdiena  
VISSVĒTĀKĀ JĒZUS SIRDS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožuronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožuronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
21. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, trešdiena  
SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANA, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
28. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       
29. jūnijs, pirmdiena  
SVĒTIE APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski