SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

 

   
2. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra atbalstam
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
6. augusts, ceturtdiena Kunga pārveidošanās, svētki 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
9. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena 
  08.30 sv. Mise par tautu, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
10. augusts, pirmdiena Sv.Laurencijs, diakons un moceklis, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
11. augusts, otrdiena Lurdas Dievmāte un Sv.Klāra, piemiņas diena 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  12.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
14. augusts, piektdiena  
SV.BĪSKAPA MEINARDA – LATVIJAS AIZBILDŅA LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
15. augusts, sestdiena  
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise                                                                                latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Misepar tautu, lauku zāļu un augļu svētīšana                                                                                poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana                                                                                poliski
 
16. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XX svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
23. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
24. augusts, pirmdiena Sv. Apustuļa Bartolomeja, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
30. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise – I svētā Komunija poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski