SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ

 

4. decembris, piektdiena Mēneša I piektdiena
  07.00  Sv. Mise, Uzstādīšana  poliski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija poliski
 
5. decembris, sestdiena Mēneša I sestdiena 
  07.00  Sv. Mise Dievmātes godam, sveču gaismā latviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise par aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
6. decembris, svētdiena Adventa II svētdiena
Oblāšu pasvētīšana
  08.30  Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30  Sv. Mise, Svētais Dievs poliski 
  11.00  Rožukronis latviski
  12.00  Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00  Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00  Sv. Mise krieviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
8. decembris, otrdiena  
Vssv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki
  09.30  Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00  Rožukronis poliski
  12.00  Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam poliski
  17.30  Rožukronis latviski
  18.00  Sv. Mise, Euharistiskā procesija latviski
 
11. decembris,piektdiena Vssv. Jaunava Marija,Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30  Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
  11.00  Rožukronis latviski
  12.00  Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise poliski
 
12. decembris, sestdiena  
  07.00  Sv. Mise Dievmātes godam, sveču gaismā latviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise poliski
 
13. decembris, svētdiena Adventa III svētdiena
  08.30  Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30  Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00  Rožukronis latviski
  12.00  Sv. Mise par tautu latviski
  15.00  Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski 
  16.00  Sv. Mise krieviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
19. decembris, sestdiena  
  07.00  Sv. Mise Dievmātes godam, sveču gaismā latviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise poliski
 
20. decembris, svētdiena Adventa IV svētdiena
  08.30  Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30  Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00  Rožukronis latviski
  12.00  Sv. Mise par tautu latviski
  15.00  Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00  Sv. Mise krieviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. decembris, ceturtdiena  
  07.00  Sv. Mise latviski
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANA, lieli svētki
  16.00  Bētlemes pasvētīšana, sv. Mise poliski
  18.00  Sv. Mise latviski
 
25. decembris, piektdiena  
  09.30  Sv. Mise poliski
  11.00  Rožukronis latviski
  12.00  Sv. Mise latviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise poliski
 
26. decembris, sestdiena                          Sv. Stefans, pirmmoceklis, svētki
  09.30  Sv. Mise                                                                poliski
  11.00  Rožukronis                                                                latviski
  12.00  Sv. Mise                                                                latviski
  15.00  Žēlsirdības kronītis, Rožukronis                                                              krieviski
  16.00 Sv. Mise                                                              krieviski
  17.30  Rožukronis                                                                poliski
  18.00  Kopīgā sv. Mise par mirušiem                                                                poliski
 
27. decembris, svētdiena Sv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps, svētki
Sausā vīna un sulas pasvētīšana
  08.30  Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30  Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00  Rožukronis latviski
  12.00  Sv. Mise par tautu latviski
  15.00  Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00  Sv. Mise krieviski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
28. decembris, pirmdiena Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki
  07.00  Sv. Mise poliski
  17.30  Rožukronis poliski
  18.00  Sv. Mise poliski
 
31. decembris, ceturtdiena                                       Vecā gada noslēgums
  07.00  Sv. Mise                                                                latviski
  17.30  Rožukronis                                                                latviski
VSSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
  18.00  Sv. Mise, Uzstādīšana, TE DEUM LAUDAMUS                                                                latviski
 
1. janvāris, piektdiena                                             Mēneša I piektdiena
  09.30  Sv. Mise                                                                poliski
  11.00  Rožukronis                                                                latviski
  12.00  NĀC SVĒTAIS GARS, sv. Mise, litānija Dievmātes godam                                                                latviski
  15.00  Žēlsirdības kronītis, Rožukronis                                                              krieviski
  16.00  Sv. Mise                                                              krieviski
  17.30  Rožukronis                                                                poliski
  18.00  Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija                                                                poliski