LIELĀS NEDĒĻAS DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

Lieldienas 2021 1

1. aprīlī - LIELĀ CETURTDIENA
Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena
18.00 Sv. Mise (LV), Vissvētākā Sakramenta pārnešana, Adorācija

2. aprīlī - LIELĀ PIEKTDIENA
Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena
09.00 - 10.00 Grēksūdze
16.00 Krustaceļš / Grēksūdze (LV)
17.00 Kunga Ciešanu dievkalpojums, sv. Komunija (LV)

3. aprīlī - LIELĀ SESTDIENA
09.00 - 10.00 Grēksūdze
18.00 - 19.30 Grēksūdze
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS, SVĒTKU VIGILIJA
20.00 Sv. Mise, Ēdienu pasvētīšana (LV)

4. aprīlis - KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS
LIELI SVĒTKI
07.00 Rezurekcijas dievk., sv. Mise (LV), Ēdienu pasvētīšana, Adorācija
09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs (PL)
11.00 Rožukronis (LV)
12.00 Sv. Mise par tautu, Ēdienu pasvētīšana (LV)
15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis (RU)
16.00 Sv. Mise, Ēdienu pasvētīšana (RU)
17.00 Rožukronis (PL)
18.00 Sv. Mise, Ēdienu pasvētīšana, Depozīcija (PL)

5. aprīlis - OTRĀS LIELDIENAS
09.30 Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs (PL)
11.00 Rožukronis (LV)
12.00 Sv. Mise (LV)
15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis (RU)
16.00 Sv. Mise (RU)
17.00 Rožukronis (PL)
18.00 Sv. Mise, Depozīcija (PL)