Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena

Pasākumi
Datums: 2022. gada 26. Maijs

Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena

Kunga Jēzus augšāmcelšanās saistās ar viņa aiziešanu debesīs (40. dienā) un ar Svētā Gara atsūtīšanu (50. dienā). Tādēļ Lieldienu laiks aptver arī šos lielos svētkus. Veselas septiņas nedēļas Baznīcas liturģijā turpinās Lieldienu atskaņas, jo šai laikā atceramies godības pilno posmu Kristus dzīvē, kad viņš jau pēc savas augšāmcelšanās vēl bija kopā ar saviem mācekļiem, „viņiem parādīdamies un runādams par to, kas attiecas uz Dieva valstību” (Apd 1,3).

Līdzīgi kā apustuļi, kas pēc Kunga Jēzus aiziešanas uz debesīm „vienprātīgi nodevās lūgšanai” (Apd 1, 14), tāpat arī ticīgie deviņas dienas pirms Vasarsvētkiem īpaši lūdzas uz Dievu Svēto Garu, lai „ietērptos spēkā no augstumiem” (Lk 24, 49).


Pārpublicēts no www.katolis.lv