V. J. Marijas bazilikas Romā iesvētīšanas gadadiena

Pasākumi
Datums: 2020. gada 5. Augusts

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kas grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo, kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī: kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli? Jo Cilvēka Dēls nāks sava Tēva godībā ar saviem eņģeļiem un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Patiesi, Es jums saku, ka no šeit stāvošajiem ir daži, kas nāvi nebaudīs, iekams neredzēs Cilvēka Dēlu ieejam savā Valstībā.” (Mt 16, 24-28)

Šodien baznīca piemin Vissvētākās Jaunavas Marijas bazilikas Romā iesvētīšanas gadadienu. Bazilika tika uzcelta pāvesta Siksta III pontifikāta lakā (432-440) pēc Efezas koncila, kur Jaunavai Marijai tika apstiprināts tituls ‘Dieva dzemdētāja”. Tā ir pirmā Jaunavai Marijai veltīta baznīca rietumos. Tās celtniecība saistīta ar pārdabisko zīmi: 5. augustā Romā uzsniga sniegs tajā vietā. kur vajadzēja uzcelt šo baznīcu.

 

Pārpublicēts no www.plavinudraudze.lv