Vissvētākā Jaunava Marija - Sāpju Māte

Pasākumi
Datums: 2019. gada 15. Septembris

Vissvētākā Jaunava Marija - Sāpju Māte
15. septembris (piemiņas diena)

Šodien Baznīca piemin un godina Jaunavas Marijas ciešanas, ko viņa panesa, vienmēr būdama vienota ar savu Dēlu, pasaules Pestītāju. Būdama Māte, viņa cieta Jēzum līdzi, satiekot Viņu krustaceļā un līdz pat Kunga nāvei paliekot krusta pakājē.

Marija, līdzcietīgā, bez grēka ieņemtā, Debesīs uzņemtā, ir visas Baznīcas simbols. Baznīcas ciešanas ir Jēzus ciešanu turpinājums. Tā pacietīgi panes grūtības, tās pievienojot Jēzus ciešanām, lai tāpat kā Marija drīkstētu būt līdzdalīga arī Kunga augšām­celšanās godībā.

Atklājot Dieva Mātes ciešanas, kristīgajā mākslā viņa tiek attēlota ar septiņiem zobeniem, kas caurdūruši viņas sirdi. Šie zobeni simbolizē septiņus notikumus, kas lika Jaunavai Marijai ciest. Tie ir: Simeona pra­vie­tojums, Bērna Jēzus palikšana Jeruzalemes templī, satikšanās ar Jēzu krustaceļā, atrašanās krusta pakājē, Jēzus noņemšana no krusta un Viņa ielikšana Mātes klēpī, kā arī Jēzus guldīšana kapā.

Mieram Tuvu

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv