SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA MATEJA svētki

Pasākumi
Datums: 2020. gada 21. Septembris

Svētais apustulis un evaņģēlists Matejs

Muitnieks Matejs bija viens no divpadsmit Kristus izvēlētajiem apustuļiem un viens no četru Evaņģēliju autoriem. Mateja Evaņģēlijā īpaši atklājas saistība starp Veco un Jauno Derību, viņš uzsver, ka Kristus ir Vecajā Derībā Dieva apsolītais un praviešu sludinātais Mesija.

Matejs sludināja Kristus mācību vispirms Palestīnā, tad Sīrijā un Etiopijā. Apustulis un evaņģēlists Matejs mira Etiopijā mocekļa nāvē.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv