Kristus Karaļa svētki

Pasākumi
Datums: 2020. gada 22. Novembris

Pēdējā Baznīcas gada svētdiena ir Kristus, visas pasaules Karaļa, svētki. Pāvesta Pija XI iedibināti, tie apliecina Kristus valstības uzvarošo klātbūtni mūsdienu sekularizētajā pasaulē un uzsver Kristus atnāk­šanas eshatologisko būtību, kuru īpaši izteiks Adventa laiks. Apliecinot Jēzu Kristu kā pasaules Karali un Kungu nozīmē atzīt, ka cilvēks savu brīvību pakļauj nevis kādai zemes varai, bet vienīgi Dievam. Baznīca tic un māca, ka visas cilvēces vēs­tures atslēga, centrs un mērķis rodams tās Kungā un Mācītājā - Jēzū Kristū.

"Svētīgi tie, kas tic,'' teica Jēzus saviem apus­tuļiem (sal. Jņ 20, 29). Lai Baznīcas liturģiskā gada noslēgums ir auglīgs ticības padziļināšanas un apliecināšanas laiks mums visiem!

Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis
Mieram tuvu

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv