Sākas novenna sv. Jāzepa godam

Pasākumi
Datums: 2021. gada 10. Marts

NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 
Pirmā novennas diena - 10. marta

* Dziesma

Pasludināšanas brīdī Marija bija "saderināta ar vīru vārdā Jāzepu no Dāvida cilts". Kaut arī jau bija "saderināta" ar Jāzepu, palika jaunava, jo Bērns, kuru nēsāja zem sirds no eņģeļa pasludināšanas brīža, tika ieņemts no Svētā Gara.
"Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās šķirties" (Mt 1, 19). Jāzeps nezināja, kā uzvesties attiecībā uz Marijas "brīnumaino" mātišķību. Meklējot atbildi uz viņu mokošo jautājumu, pirmkārt, meklēja izeju no šīs grūtās situācijas. Bet, "kad viņš par to domāja, redzi, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem" (Mt. 1, 20-21).

"Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis" (Mt 1,24). Tādā veidā parādīja savu gatavību, līdzīgi kā Marija, izpildīt to, ko Dievs pieprasīja caur savu sūtni.
Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 2 un 3

Lūgsimies. Svētais Jāzep, esi mums piemērs, kā izpildīt un paklausīt Dieva pavēlēm! Tev Dievs caur eņģeli atklāja Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Aizbildini par mums, lai Svētais Gars apgaismotu mūs ar savu žēlastību un mācītu mūs uzticīgi ar viņu līdzdarboties ceļā uz atpestīšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Katru novennas dienu skaitām:
* Svētā Jāzepa litāniju
* Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Gods lai ir...


Pārpublicēts no www.gulbenes.rkd.lv
Foto: www.katolis.lv

 

 

 

Visi datumi


  • 2021. gada 10. Marts