Novenna sv. Jāzepa godam

Pasākumi
Datums: 2021. gada 11. Marts

NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM
Otrā novennas diena - 11. marta

* Dziesma

Jāzepam tika atklāts noslēpums, kurš pirms mūžīgiem laikiem bija apslēpts Dievā, un tas piepildījās viņa acu priekšā. Viņš bija kopā ar Mariju Betlēmes naktī, vienlaicīgi bija liecinieks, kā pasaulē nāca Dieva Dēls. Bija aculiecinieks arī tam, kā gani un Austrumu Gudrie atdeva Jēzum godu.
Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 10

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu, uztico-ties Dieva Apredzībai, klusējot cieti, nevarēdams Betlēmē atrast pienācīgu vietu, kur piedzimt ilgi gaidītajam Pestītājam. Iemāci mūs klusi un mierīgi paciest visa veida ciešanas un sāpes.
Tu, kurš priecājies par to, kā vienkār-šie gani atdeva Jēzum godu, kā arī par Gudro, kuri salika Viņam karaliskās dā-vanas, pazemīgo ticību, stiprini arī mūsu sirdis ar dzīvu ticību Pestītājam, lai mēs to apliecinātu ne tikai ar savām lūpām, bet ar visu savu dzīvi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija
* Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Gods lai ir...

 

Pārpublicēts no www.gulbenes.rkd.lv
Foto: www.katolis.lv

 

 

Visi datumi


  • 2021. gada 11. Marts