Novenna sv. Jāzepa godam

Pasākumi
Datums: 2021. gada 12. Marts

NOVENNA SVĒTĀ JĀZEPA GODAM 
Trešā novennas diena - 12. marta

* Dziesma

"Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti" (Mt 2,13). Tādus vār-dus Jāzeps izdzirdēja sapnī. Eņģelis brī-dināja viņu, lai bēg ar Bērnu, jo draud viņam nāves briesmas. Jāzeps, kurš pa-sargāja Jēzu no Heroda, no tā brīža kļūst mums par lielu aizbildni pār cilvēka dzīvi no ieņemšanas brīža līdz pat dabīgai nāvei.
Vēlamies šodien atkal no jauna uzti-cēt Dieva Apredzībai un svētajam Jāze-pam cilvēku, sevišķi vēl nedzimušo bēr-nu, dzīvi mūsu Tēvijā un visā pasaulē. Dzīvība ir visskaistākā Dieva dāvana (..) Tauta, kura nogalina savus bērnus, ir tauta bez nākotnes.
Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

Lūgsimies. Svētais Jāzep, stiprini mūs ar savu piemēru un palīdzi, lai mēs vienmēr būtu gatavi liecināt, upurēties un veltīt savu dzīvi kalpošanai citiem. Lai mēs sargātu un rūpētos par katra bērna, katra cilvēka, īpaši jau veca, slima un nespējīga, dzīvību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

* Svētā Jāzepa litānija
* Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Gods lai ir...

 

Pārpublicēts no www.gulbenes.rkd.lv
Foto: www.katolis.lv