Svētās Romas Baznīcas sv.Pirmmocekļi.

Pasākumi
Datums: 2020. gada 30. Jūnijs 00:00

Svētās Romas Baznīcas sv. Pirmo mocekļu piemiņas diena