Dievkalpojumu kārtība 24.01.2021.

Pasākumi
Datums: 2021. gada 24. Janvāris

24. janvāris, svētdiena
Parastā liturģiskā laika III svētdiena

08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana (latviski)
09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs (poliski)
11.00   Rožukronis (latviski)
12.00   Sv. Mise par tautu (latviski)
15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis (krieviski)
16.00   Sv. Mise (krieviski)
17.30   Rožukronis (poliski)
18.00   Sv. Mise, Depozīcija (poliski)