logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

   
3. jūlijā, piektdiena Sv. Ap. Toms, svētki
  09.30 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise par dzīvajiem poliski
 
4. jūlijs, sestdiena  
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Misepar aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
5. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena 
  08.30 sv. Mise par tautu, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise – I svētā Komunija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūlijs, sestdiena Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  12.00 sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
19. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, trešdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki 
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
23. jūlijs, ceturdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise latviski
   
25. jūlijs, sestdiena Sv. Ap. Jēkabs, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise par mirušajiem poliski
   
26. jūlijs, svētdiena Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Kapusvētki Katoļu kapos  
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Visu mēnesi pēc vakara sv. Mises litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
   
1. jūnijā, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki 
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena  
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, LIELI SVĒTKI
  08.30 sv. Mise, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūnijs, ceturdiena  
KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, LIELI SVĒTKI
   09.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
14. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, procesija ar 4 Evaņģēlijiem LV latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissvēto Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
       
19. jūnijs, piektdiena  
VISSVĒTĀKĀ JĒZUS SIRDS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožuronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožuronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
21. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, trešdiena  
SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANA, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
28. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       
29. jūnijs, pirmdiena  
SVĒTIE APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 30.05. - 07.06.2020

 

30. maijs, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena 
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise par mirušajiem poliski
 
31. maijs, svētdiena Svētā Gara Nosūtīšana, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par tautu latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  15.00     KAPUSVĒTKI KOMUNĀLAJOS KAPOS  
  16.00     Sv. Mise krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     sv. Mise, Depozīcija poliski
 
1. jūnijs, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis  
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturtdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena Vissvētā Trīsvienība, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00     Sv. Mise par tautu krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise, Depozīcija poliski
 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA NO 25.MAIJA

  

 

Darbdienās:
 
  07.00   sv. Mise  
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise  
 
Svētkos:
  09.30   sv. Mise  
  11.00   Rožukronis  
  12.00   sv. Mise  
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise  
 
Sestdienās:
  07.00   sv. Mise latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise poliski
 
Svētdienās:
  08.30   sv. Mise latviski
  09.30   sv. Mise poliski
  11.00   Rožukronis  
  12.00   sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00   sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise poliski
 
EUHARISTISKĀ ADORĀCIJA  
    katru dienu no 17.00 —18.00  
    piektdien, svētdien un mēneša 11. datumā – visu dienu  
 

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA FEBRUĀRĪ

  

 

1. februāris, sestdiena mēneša I sestdiena 
   07.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
 
2. februāris, svētdiena
Kunga Prezentācija, svētki
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, ar svecēm, sv. Mise par tautu, Vss. Jēzus Sirds godināšana, devocionāliju pasvētīšana poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
3. februāris, pirmdiena sv. Blazijs, bīskaps un moceklis, piemiņas diena
Svētība pret kakla slimībām
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise poliski
 
5. februāris, trešdiena sv. Agate, jaunava un mocekle, piemiņas diena
Līdzpaņemtās maizes un ūdens pasvētīšana
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
7. februāris, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise par dzīvajiem, Vss. Jēzus Sirds pagodināšana poliski
 
9. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika V svētdiena
   09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
11. februāris, otrdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
Vispasaules slimnieku diena, svētība slimniekiem
   09.30 sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise latviski
 
14. februāris, piektdiena sv. Cirils un Metodijs bīskapi – Eiropas aizbildņi, svētki
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
16. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VI svētdiena
  09.30 sv. Mise latviski
  12.00 Mise par tautu poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
22. februāris, sestdiena sv. Ap. Pētera katedra, svētki
  07.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
23. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VII svētdiena
  09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

Dievkalpojumu kārtība Lielā Gavēņa laikā

26. februāris, trešdiena Pelnu Trešdiena
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00 sv. Mise, pelnu kaisīšana latviski
  17.00 Krustaceļš poliski
  18.00 sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
29. februāris, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise par mirušajiem poliski

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JANVĀRĪ

  

 

1. janvāris, trešdiena  
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
     9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
5. janvāris, svētdiena Ziemassvētku laika II svētdiena
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija poliski
  12.00 sv. Mise, procesija latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija latviski
 
6. janvāris, pirmdiena Krīta, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana 
KUNGA PARĀDĪŠANĀS, lieli svētki
    9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise, Depozīcija poliski
 
11. janvāris, sestdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. janvāris, svētdiena
KUNGA KRISTĪŠANA, svētki
    9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
19. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika II svētdiena
    9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
25. janvāris, sestdiena  
SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
    7.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
26. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika III svētdiena
  9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski