Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils

Pasākumi
Datums: 2024. gada 29. Jūnijs

Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils
29. jūnijs (lieli svētki)

Tieši šie Dieva izvēlētie vīri - svētie apustuļi Pēteris un Pāvils - ir mūsu katoliskās ticības balsti un pīlāri, kuri, pateicoties Kristus nāvei pie krusta un Viņa Augšāmcelšanās spēkam, devās pa visu pasauli sludināt Evaņģēliju. Kristus vārdi Pēterim - „nevis miesa un asinis tev to atklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs” (Mt 16,17) - norāda avotu, no kura viņi smēlās savas sludināšanas spēku, lai būtu gatavi atdot savas dzīvības par Kristu. Kā zināms, Pēterim uzticētais uzdevums atraisīt un saistīt tiek dots visai apustuļu kolēģijai, kuru mūsdienās pārstāv Baznīcas hierarhija. To turpina veikt bīskapi, kuru vidū pāvestam ir pirmā vieta (sal. KBK 881).
Mieram Tuvu, 2006. gada jūnijā

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv