LIELDIENU IV JEB LABĀ GANA SVĒTDIENA

Pasākumi
Datums: 2021. gada 25. Aprīlis 00:00

LIELDIENU IV JEB LABĀ GANA SVĒTDIENA

Labā Gana svētdiena ir vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem uz garīgo kārtu, kad kristieši tiek aicināti pārdomāt Dieva aicinājuma nozīmi. Kristiešu uzskats par aicinājumu ir ietverts vienā dziļdomīgā frāzē: ,,Visi ir priesteri, daži ir priesteri, tikai viens ir priesteris.” Kristieši vienmēr ir apzinājušies mūsu Kunga Jēzus Kristus, vienīgā Vidutāja starp Dievu un cilvēci,  īpašo priesterību. Visu ticīgo vispārējā priesterība, katra kristītā dalība Kristus priesterībā īpašu uzsvaru guva pēc Vatikāna II koncila. Mūsdienās daudziem cilvēkiem ir grūti izprast dažu ticīgo priesterību, to, kuri ir aicināti uz saistībām visa mūža garumā kalpot kā ordinēti kalpotāji. Šī pārprašana, kā arī citas lietas ir viens no nozīmīgākajiem aicinājumu krīzes cēloņiem Baznīcā. Ja mēs daudz skaidrāk izprastu ordinētā kalpojuma dabu un jēgu, mēs censtos iedrošināt sevi un citus atbildēt Dieva aicinājumam uz šādu dzīvesveidu.

Priesteri-misionāri mēdza reklamēt savu dzīvesveidu ar saukli: ,,Pievienojies mums, un tu redzēsi pasauli.” Šis sauklis sola iespēju skatīt plašo pasauli, bet neko nemin par upurēšanos, kas ir misionāra ikdienas sastāvdaļa. Šis sauklis arī virza uz ordinēto priesterības pārprašanu tos, kuri šo saukli dzird un tam atsaucas.

Turpretī šīsdienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus sniedz citu kalpojuma raksturojumu. Viņš runā par ganiem. Gana dzīve bibliskajos laikos saistījās ar sevis upurēšanu. Bija divu veidu gani. Pirmais no tiem bija algots gans, kuram aitu pieskatīšana bija tikai darbs, un viņš neriskētu ar savu dzīvību ganāmpulka dēļ. Redzot nākam vilkus vai laupītājus, viņš būtu aizbēdzis un pametis ganāmpulku iebrucēju rokās. Jēzus saka, ka Viņš nav tāds gans.

Otra veida gans ir ganāmpulka īpašnieks, kurš izaug līdzās savam ganāmpulkam un visu dzīvi paliek kopā ar to. Viņš pazīst katru aitu ganāmpulkā. Viņš katru sauc vārdā un par katru varētu pastāstīt kādu īpašu stāstu. Viņš rūpējas par katras un visu vajadzībām. Ja uzbruktu vilki vai laupītāji, viņš riskētu ar savu dzīvību, lai aizstāvētu ganāmpulku. Viņš ir labais gans, kurš atdod savu dzīvību par savām avīm. 

Jēzus ir Labais Gans. Viņš atdeva savu dzīvību par savām avīm, tas ir, Baznīcu. Viņš aicina Baznīcā katru pēc viņa spējām kopīgi rūpēties par ganāmpulku. No mūsu vidus Viņš arī aicina personas vadīt Dieva ganāmpulku visa mūža garumā. Šie cilvēki ir aicināti vairāk nekā pārējie ticīgie piedalīties Jēzus, Labā Gana, dzīvē un darbos. Ja tu šodien saklausi Dieva aicinājumu uz šādu dzīvesveidu, nenocietini savu sirdi. Bet, ja nedzirdi šādu aicinājumu, tad dari visu, kas ir tavos spēkos, lai iedrošinātu tos, kuri uz to ir aicināti, bet vēl nav tik droši, lai sekotu Jēzus, Labā Gana, pēdās. 

 

Pārpublicēts no www.radieceze.lv