Svētais apustulis un evaņģelists Jānis

Pasākumi
Datums: 2020. gada 27. Decembris

Svētais apustulis un evaņģelists Jānis
27. decembris (svētki)

Apustulis Jānis tika paaicināts sekot Kristum, kad viņš ar savu brāli Jēkabu tēva Zebedeja laivā lāpīja tīklus. Abi tūdaļ visu pameta un sekoja Kungam. Apustulis Jānis bija liecinieks Kristus pārtapšanai Tabora kalnā, Viņa agonijai un krustā sišanai. Lieldienu rītā viņš bija pirmais no apustuļiem, kurā dzima ticība, ka Kristus ir augšāmcēlies.

Krusta pakājē Kristus novēlēja apustuli Jāni savai Mātei, sacīdams: „Sieviete, lūk, tavs dēls,” un Jānim Viņš sacīja „Lūk, tava Māte,” tādējādi simboliski veltot visu cilvēci Vissvētākās Jaunavas Marijas Mātes mīlestībai.

Apustuļa Jāņa personīgās liecības atstātas Jāņa Evaņģēlijā, vēstulēs un Atklāsmes grāmatā.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv