Dievkalpojumu kārtība 25.04.2021.

Pasākumi
Datums: 2021. gada 25. Aprīlis

25. aprīlis, svētdiena
Lieldienu IV svētdiena – LABĀ GANA SVĒTDIENA
Lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi

08.30   sv. Mise (latviski)
09.30   sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs (poliski)
11.00   Rožukronis (latviski)
12.00   Sv. Mise par tautu (latviski)
15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis (krieviski)
16.00   Sv. Mise (krieviski)
17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis (poliski)
18.00   Sv. Mise, Depozīcija (poliski)