Ordinācijas sakraments

Ordinacijas sakramentsPriesteru uzdevums ir palīdzēt attīstīt visu kristiešu Kristības žēlastību. Tas ir viens no līdzekļiem, ar kuru Kristus nemitīgi ceļ un vada savu Baznīcu. Tie, kuri saņem Priesterības sakramentu, tiek ordinēti (iesvētīti) Baznīcas ganīšanai ar Dieva Vārdu un žēlastību Kristus vārdā (sal. KBK 1535, 1545).

Priesterība jeb Ordinācija ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kas dod varu upurēt Svēto Misi, piešķirt Svētos sakramentus un mācīt ticības un tikumības lietās.

Šo sakramentu var piešķirt tikai bīskaps. Tā būtiskais rits ir roku uzlikšana kopā konsekrācijas lūgšanu.

Priesteriskais paaicinājums nāk no Dieva. “Neviens nedrīkst šo godu piesavināties, vienīgi tas, kas Dieva aicināts kā Ārons” (Ebr 5,4). Tam, kas domā, ka ir atpazinis zīmes, kas liecina par Dieva aicinājumu, šī vēlme jāuztic Baznīcas vadībai, kam pienākas atbildība sagatavot (šim nolūkam paredzētās mācību iestādēs) un tiesības aicināt kādu saņemt šo sakramentu. Kā Kristus izvēlējās sev mācekļus un apustuļus, tā arī tagad Baznīcas vadība izvēlas, kurus ordinēt par priesteriem vai bīskapiem.

Par priesteriem tiek ordinēti vīrieši, kuri ir neprecēti un vēlas saglabāt celibātu (sevi nedalīti veltīt Kungam) debesu valstības dēļ (sal. Mt 19,12).

Jautājumi un atbildes par Priesterības sakramentu. Stāsta priesteris Ilmārs Tolstovs.

Kāpēc tikai vīrieši var kļūt par priesteriem?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=63 

Kāpēc priesteriem ir jāievēro celibāts?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=109 

Kas ir galvenie priestera pienākumi?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=187 

Kāda ir atšķirība starp diakonu, priesteri un bīskapu?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=246 

Kā sagatavoties priesterībai?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=320 

Kādus kandidātus uzņem Garīgajā seminārā? Kādas īpašības ir noteicošās?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=438 

Cik garš ir mācību un formācijas laiks?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=480 

Kas nolemj, ka kandidāts ir cienīgs saņemt Priesterības sakramentu?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=511 

Vai par priesteri drīkst kļūt pretēji vecāku gribai?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=564 

Vai pēc Priesterības sakramenta saņemšanas ir iespējams kāds atkāpšanās ceļš?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=605 

Kā notiek ordinēšana par priesteri?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=669 

Kādas zīmes tiek izmantotas Priesterības sakramenta piešķiršanā?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=721 

Tieši kurā brīdī kandidāts kļūst par priesteri?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=786 

Kāpēc priesterim jāsola paklausība bīskapam?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=816 

Ko nozīmē, ka priesteris ir inkardinēts diecēzē?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=861 

Kas lemj, kurā draudzē kalpos priesteris?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=906 

Ar ko atšķiras diecēzes priesteris no priestera, kas ir kāda ordeņa vai kongregācijas priesteris?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=944 

Kādi ir priestera pienākumi draudzē?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1007 

Kas priesterim maksā algu?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1138 

Vai priesteris drīkst būt familiārs un draudzīgs ar visiem?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1245 

Vai priesteris drīkst apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1319 

Kādos gadījumos priesterim ir jāvelk sutana?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1388

Kāpēc priesteri dievkalpojumos velk tik senatnīgas un sarežģītas, drēbes?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1444

Vai priesteriem ir atvaļinājums?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1491

Vai priesterim ir jāzina Svētie Raksti no galvas?
https://youtu.be/FrnSr1Y33J4?t=1538

 

Pārpublicēts nowww.katolis.lv