Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 9. priestera ordinācijas gadadienā!

bern 9

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 9. priestera ordinācijas gadadienā!

Novēlam Kristus gaismu un stiprinājumu Jūsu apustuliskajā kalpojumā, gudrību, pacietību un izturību dvēseļu aprūpē un Dieva goda vairošanā. Lai Jēzus un Viņa Mātes svētā mīlestība apņem Jūs un pasargā no pasaulīgās ietekmes! Lai Kungs no debesu augstumiem svētī katru Jūsu domu, vārdu, darbu.