Katehēzes nodarbības Iestiprināšanas sakramenta piešķiršanai

Iestipr Lat2 1

     Mūsu draudzē Iestiprināšanas sakraments tiks piešķirts 18. jūlijā, biskapa Jāņa Buļa vizitācijas laikā. Pirms šī sakramenta piešķiršanas notiek sagatavošanās katehēzes nodarbības. Pirmā nodarbība notiks 09.07.2021. plkst. 10.00 svetdienas skolas telpā (A. Pumpura iela 11a, Daugavpils). Bērni, kas ir pieņēmuši I svēto Komuniju ne agrāk kā pagājušajā gadā, aicināti ņemt dalību sagatavošanās nodarbībās.
     Lai saņemtu šo sakramentu ir jāsazinās ar draudzes prāvestu (pr.Bernards tālr.+371 28377893). Iestiprināšanas zīmes savlaicīgi jāpaņem pie draudzes prāvesta.

Nodarbību norisē tiks ievēroti visi nepieciešami epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Jautājumi un atbildes par Iestiprināšanas sakramentu. Stāsta Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.