logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JANVĀRĪ

  

 

1. janvāris, trešdiena  
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
     9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
5. janvāris, svētdiena Ziemassvētku laika II svētdiena
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija poliski
  12.00 sv. Mise, procesija latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija latviski
 
6. janvāris, pirmdiena Krīta, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana 
KUNGA PARĀDĪŠANĀS, lieli svētki
    9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise, Depozīcija poliski
 
11. janvāris, sestdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. janvāris, svētdiena
KUNGA KRISTĪŠANA, svētki
    9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
19. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika II svētdiena
    9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
25. janvāris, sestdiena  
SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
    7.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
26. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika III svētdiena
  9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski