logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MARTĀ

 

2. marts, trešdiena Pelnu Trešdiena, Lielā gavēņa sākums
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv.Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
4. marts, piektdiena   Sv. Kazimirs, Mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise pie sv. Kazimira altāra, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.00   Krustaceļš, Žēlsirdības kronītis poliski
  18.00   Sv. Mise, Žēlsirdības vakars poliski
 
6. marts, svētdiena Gavēņa I svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
11. marts, piektdiena V. J. M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
13. marts, svētdiena Gavēņa II svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
19. marts, sestdiena Sv. Jāzeps, Jaunavas Marijas, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Litānija sv. Jāzepa godam poliski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Sv.Mise, Litānija sv. Jāzepa godam, Depozīcija latviski
 
20. marts, svētdiena Gavēņa III svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
25. marts, piektdiena Kunga pasludināšana, lieli svētki
  09.30
  Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
26. marts, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem  latviski
 
27.marts, svētdiena Gavēņa IV svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA FEBRUĀRĪ

 

2. februāris, trešdiena Kunga Prezentācija, svētki
Sveču pasvētīšana
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Sv.Mise  poliski
 
3. februāris, ceturtdiena Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis, piemiņas diena
Svētība pret kakla slimībām
  07.00   Sv. Mise, latviski
  17.00   Rožukronis latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
4. februāris, piektdiena   Mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
5. februāris, sestdiena Sv. Agate, jaunava un mocekle, piemiņas diena
Līdzpaņemtās maizes un ūdens pasvētīšana
  07.00   Sv. Mise par aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  17.00   Rožukronis latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv.Mise latviski
 
6. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika V svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  14.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
11. februāris, piektdiena V. J. M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
Vispasaules slimnieku diena, svētība slimniekiem
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
13. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VI svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  14.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
14. februāris, pirmdiena Sv. Cirils un Metodijs bīskapi – Eiropas aizbildņi, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Sv.Mise poliski
 
20. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VII svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”)  poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  14.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
22. februāris, otrdiena Sv. Ap. Pētera katedra, svētki
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.00   Rožukronis latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  18.00   Sv. Mise  latviski
 
26. februāris, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.00   Rožukronis latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem  latviski
 
27. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VIII svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā” latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  14.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JANVĀRĪ

 

1. janvāris, sestdiena VSSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  12.00   NĀC SVĒTAIS GARS, sv. Mise, litānija Dievmātes godam poliski
  17.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv.Mise par aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
 
2. janvāris, svētdiena Ziemassvētku laika II svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums  latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
6. janvāris, ceturtdiena KUNGA PARĀDĪŠANĀS, lieli svētki
Krīta, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
     
7. janvāris, piektdiena     Mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
9. janvāris, svētdiena KUNGA KRISTĪŠANA, svētki
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
11. janvāris, otrdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
16. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika II svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
23. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika III svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”)  poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
25. janvāris, otrdiena SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  18.00   Sv. Mise  latviski
 
29. janvāris, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem  latviski
 
30. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika IV svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā” latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ

 

3. decembris, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
4. decembris, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise Dievmātes godam sveču gaismā latviski
  17.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv.Mise par aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
 
5. decembris, svētdiena Adventa II svētdiena
Oblāšu pasvētīšana
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums  latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
8. decembris, trešdiena  
Vssv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. decembris, sestdiena     Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
12. decembris, svētdiena Adventa III svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
18. decembris, sestdiena  
  07.00   Sv. Mise sveču gaismā latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
19. decembris, svētdiena Adventa IV svētdiena
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
24. decembris, piektdiena  
  07.00   Sv. Mise poliski
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANA, lieli svētki
  19.00   Adventa dziesmas  
  20.00   Bētlemes pasvētīšana, sv. Mise latviski/poliski
     
25. decembris, sestdiena  
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”) latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem, Depozīcija latviski
 
26. decembris, svētdiena Sv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps, svētki
Auzu pasvētīšana
  08.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”)  poliski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
27. decembris, pirmdiena Sv. Apustulis un Evaņģēlists Jānis, svētki
Sausā vīna un sulas pasvētīšana
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā” poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
28. decembris, otrdiena Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā”  latviski
  18.00   Sv. Mise   latviski
 
31. decembris, piektdiena Vecā gada noslēgums
  07.00   Sv. Mise poliski
VSSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
  17.30   Grēku nožēlošanas akts, sv. Komūnija (“sarkanajā režīmā” poliski
  18.00   Sv. Mise, TE DEUM LAUDAMUS poliski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA SEPTEMBRĪ

 

03. septembris, piektdiena Kunga Pārveidošanās, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
04. septembris, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv.Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
05. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXIII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
08. septembris, trešdiena Vissv. Jaunavas Marijas dzimšana, svētki
Sējai paredzēto graudu svētīšana pēc katras sv. Mises
  09.30    Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise, litānija Dievmātes godam latviski
  17.30    Rožukronis  poliski
  18.00   Sv. Mise, Euharistiskā procesija, Depozīcija  poliski
     
10. septembris, piektdiena  
Novennas sv. Staņislava Kostkas godam sākums
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, novenna, Euharistiskā procesija, Depozīcija poliski
 
11. septembris, sestdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30   Rožukronis,  poliski
  18.00   Sv. Mise, novenna, Depozīcija  poliski
     
12. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXIV svētdiena 
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Aizlūgums par mirušiem Daugavpils Katoļu kapos  
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
14. septembris, otrdiena Sv. Krusta pagodināšanas svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   sv. Mise, novenna latviski
 
18. septembris, sestdiena Sv. Staņislavs Kostka, mūks
Piemiņas diena un novennas noslēgums
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  12.00   Sv. Mise, litānija sv. Staņislava Kostkas godam latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, novenna, Euharistiskā procesija, Depozīcija poliski
         
 
19. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
21. septembris, otrdiena sv. Apustulis un Evaņģēlists Matejs, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise  latviski
     
25. septembris, sestdiena  Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00    kopīgā sv. Mise par mirušiem  poliski
 
26. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena
  08.30   Sv. Mise  latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis  latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu  latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
29. septembris, trešdiena Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
30. septembris, ceturtdiena 40 stundu atlaidu sākums
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Rožukronis  latviski
  18.00   Sv. Mise, Euharistiskā procesija  latviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

 

01. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
06. augusts, piektdiena Kunga Pārveidošanās, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
07. augusts, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
08. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
09. augusts, pirmdiena Sv. Terēze Benedikta no Krusta, svētki
  07.00    Sv. Mise poliski
  17.30    Rožukronis  poliski
  18.00    Sv. Mise  poliski
     
10. augusts, otrdiena     Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
11. augusts, trešdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam  poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija  poliski
     
14. augusts, sestdiena Sv. Bīskaps Meinards – Latvijas aizbildnis, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
15. augusts, svētdiena  
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, LIELI SVĒTKI
  08.30   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana  latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana, Depozīcija poliski
 
22. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. augusts, otrdiena Sv. Apustulis Bartolomejs, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise  latviski
     
28. augusts, sestdiena  Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00    kopīgā sv. Mise par mirušiem  poliski
 
29. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena
  08.30   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem  latviski
  09.30   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem, Uzstādīšana, Svētais Dievs, I Komūnija poliski
  11.00   Rožukronis  latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, svētība skolēniem un skolotājiem  latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, svētība skolēniem un skolotājiem, Depozīcija poliski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

Jūlija mēnesī darbadienu vakaros pirms sv. Mises
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Visdārgāko Asiņu litānija.
   
02. jūlijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
03. jūlijs, sestdiena mēneša I sestdiena – SV. APUSTULIS TOMS, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
04. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, svētība slimniekiem, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
18. jūlijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
Bīskapa kanoniskā vizitācija,
Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Iestiprināšana latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, ceturtdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
23. jūlijs, piektdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
25. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVII svētdiena
Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Aizlūgums par mirušiem Daugavpils Katoļu kapos  
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
31. jūlijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
 *01. augusts, svētdiena                                                                                                  Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Jūnijā pirms vakara sv. Mises
litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
03. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissv. Miesa un Asinis, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00
  Sv. Mise, Depozīcija latviski
   
04. jūnijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
05. jūnijs, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
06. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika X svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  10.30   Procesija ar 4 evaņģēlijiem latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, I Svētā Komūnija, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, I Svētā Komūnija krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
10. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissv. Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
 
11. jūnijs, piektdiena Vissvētākā Jēzus Sirds, lieli svētki
Atturība no gaļas ēdieniem nesaista
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  17.30    Rožukronis poliski
  18.00    Sv. Mise, Depozīcija  poliski
     
12. jūnijs, sestdiena Vssv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds, piemiņas diena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00   Novenna, sv. Mise  poliski
   
13. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
20. jūnijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, ceturtdiena Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
26. jūnijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
27. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
29. jūnijs, otrdiena Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils, lieli svētki
Ziedojumi Vatikāna kūrijas vajadzībām
  09.30   Sv. Mise latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MAIJĀ

 

Maijā katru darbadienas vakaru 17.30 Rožukronis un litānija Dievmātes godam.
   
01. maijs, sestdiena Sv. Jāzeps-strādnieks,
mēneša I sestdiena
Maija dievkalpojumu sākums
  07.00   Sv. Mise latviski 
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski 
  18.00
  Litānija sv. Jāzepa godam, sv. Mise, pie Lurdas Dievmātes altāra poliski 
   
02. maijs, svētdiena Lieldienu V svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
03. maijs, pirmdiena Sv. apustuļi Filips un Jēkabs, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
09. maijs, svētdiena Lieldienu VI svētdiena,
Mātes diena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. maijs, otrdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
13. maijs, ceturtdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DEBESKĀPŠANA, lieli svētki
Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam   poliski
  12.00   Sv. Mise  poliski
  17.30    Rožukronis, litānija Dievmātes godam  latviski
  18.00    Sv. Mise, Depozīcija   latviski
     
14. maijs, piektdiena Sv. apustulis Matijs, svētki
Novennas Dieva Svētā Gara godam sākums     
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam  poliski
  18.00   Novenna, sv. Mise  poliski
   
16. maijs, svētdiena Lieldienu VII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
22. maijs, sestdiena  
  07.00   Sv. Mise latviski
SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA, lieli svētki
  17.00   Vigīlijas sākums  
  18.00   Sv. Mise poliski
  18.45   Adorācija  
  20.00   Depozīcija  
 
23. maijs, svētdiena  
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Nāc Svētais Gars…,sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. maijs, pirmdiena V.J. Marija, Baznīcas Māte, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
27. maijs, ceturtdiena Mūsu Kunga Jēzus Kristus –
Augstais un Mūžīgais Priesteris, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
29. maijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
     
30. maijs, svētdiena VISSVSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, lieli svētki
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis, litānija Dievmātes godam latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, litānija Dievmātes godam latviski
  15.00   Kapusvētki Komunālajos kapos  
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
31. maijs, pirmdiena V.J. Marijas apmeklēšanas svētki,
Maija dievkalpojumu noslēgums
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis, litānija Dievmātes godam poliski
  18.00   Sv. Mise, TE DEUM LAUDAMUS poliski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA APRĪLĪ

 

11. aprīlis, svētdiena Kunga Žēlsirdības svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. aprīlis, svētdiena Lieldienu III svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
24. aprīlis, sestdiena  Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.00   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
25. aprīlis, svētdiena Lieldienu IV svētdiena – Labā Gana svētdiena
Lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
29. aprīlis, ceturtdiena  Sv. Katrīna no Sjēnas,
Jaunava un Baznīcas doktore, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.00   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 

 

Page 3 of 5