logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA FEBRUĀRĪ

  

 

1. februāris, sestdiena mēneša I sestdiena 
   07.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
 
2. februāris, svētdiena
Kunga Prezentācija, svētki
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, ar svecēm, sv. Mise par tautu, Vss. Jēzus Sirds godināšana, devocionāliju pasvētīšana poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
3. februāris, pirmdiena sv. Blazijs, bīskaps un moceklis, piemiņas diena
Svētība pret kakla slimībām
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise poliski
 
5. februāris, trešdiena sv. Agate, jaunava un mocekle, piemiņas diena
Līdzpaņemtās maizes un ūdens pasvētīšana
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
7. februāris, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise par dzīvajiem, Vss. Jēzus Sirds pagodināšana poliski
 
9. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika V svētdiena
   09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
11. februāris, otrdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
Vispasaules slimnieku diena, svētība slimniekiem
   09.30 sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise latviski
 
14. februāris, piektdiena sv. Cirils un Metodijs bīskapi – Eiropas aizbildņi, svētki
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
16. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VI svētdiena
  09.30 sv. Mise latviski
  12.00 Mise par tautu poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
22. februāris, sestdiena sv. Ap. Pētera katedra, svētki
  07.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
23. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VII svētdiena
  09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

Dievkalpojumu kārtība Lielā Gavēņa laikā

26. februāris, trešdiena Pelnu Trešdiena
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00 sv. Mise, pelnu kaisīšana latviski
  17.00 Krustaceļš poliski
  18.00 sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
29. februāris, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise par mirušajiem poliski

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JANVĀRĪ

  

 

1. janvāris, trešdiena  
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
     9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
5. janvāris, svētdiena Ziemassvētku laika II svētdiena
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija poliski
  12.00 sv. Mise, procesija latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija latviski
 
6. janvāris, pirmdiena Krīta, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana 
KUNGA PARĀDĪŠANĀS, lieli svētki
    9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise, Depozīcija poliski
 
11. janvāris, sestdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. janvāris, svētdiena
KUNGA KRISTĪŠANA, svētki
    9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
19. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika II svētdiena
    9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
25. janvāris, sestdiena  
SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
    7.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
26. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika III svētdiena
  9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski

 

 

Page 4 of 4